Lời khuyên cho developer: Làm sao để có được mức lương xứng đáng nhất?

Cập nhật ngày: 17/05/2022 - Đã có 709 lượt xem bài viết này!
Lời khuyên cho developer: Làm sao để có được mức lương xứng đáng nhất?
Lời khuyên cho developer....

Lời khuyên cho developer: Làm sao để có được mức lương xứng đáng nhất?

Danh mục:

1. Thay đổi công ty, nhưng không quá thường xuyên.

2. Đừng bỏ việc trước khi bạn có một công việc mới.

3. Phỏng vấn với ít nhất hai công ty.

4. Hãy làm tốt công việc của mình và đạt được kết quả nào đó.

5. Kết nối.

6. Luôn sẵn sàng.

1. Thay đổi công ty, nhưng không quá thường xuyên.

Hãy cố gắng đổi chỗ làm sau khi đã được thăng chức hoặc hoàn thành một dự án. Điều đó thể hiện bạn đã hoàn thành công việc và nhận được phần thưởng cho những nỗ lực của mình, nhưng bạn cần phải chuyển việc để nhận được mức lương xứng đáng nhất. Nếu không, bạn sẽ chỉ được trả phần lương mà công ty dùng để giữ chân bạn, chứ không phải phần chi phí để có được bạn (mà nói chung là cao hơn).

2. Đừng bỏ việc trước khi bạn có một công việc mới.

Vị trí và mức lương hiện tại cho phép bạn thương lượng công việc mới với nhà tuyển dụng tốt hơn. Bạn sẽ trong tư thế của một người có quyền đàm phán và trông giống ứng viên được săn  đón nhiều hơn.

3. Phỏng vấn với ít nhất hai công ty.

Trong trường hợp lý tưởng, bạn sẽ muốn nhận được đề nghị từ cả hai công ty, và để mỗi bên đều nhận thức được bạn cũng đang phỏng vấn ở một nơi khác. Bạn sẽ nhận được để nghị ban đầu tốt hơn và nhà tuyển dụng cũng sẽ sẵn sàng thương lượng với bạn nhiều hơn.

4. Hãy làm tốt công việc của mình và đạt được kết quả nào đó.

Bạn sẽ muốn mọi người biết đến bạn như 'một người luôn luôn tiến bộ và hoàn thành công việc.' Đó là kiểu người thường được người khác ứng cử khi họ được nhờ giới thiệu ứng viên và biết bạn đang muốn chuyển việc.

5. Kết nối.

Việc xây dựng các mối quan hệ xã hội đưa bạn đến với những cơ hội mà bạn sẽ không tài nào gặp được nếu không có những mối quan hệ đó. Việc này không khiến bạn có được những vị trí mà bạn không xứng đáng có được, nhưng nó đưa bạn trực tiếp tới vòng đánh giá trước những người khác. Bạn không cần phải là một con bướm của xã hội, chỉ cần dành thời gian để tìm hiểu những người bạn làm việc cùng, giúp đỡ khi có thể và tìm hiểu về những gì họ đang làm - đó là tất cả những việc cần làm.

6. Luôn sẵn sàng.

Nếu muốn theo đuổi những đồng tiền toàn năng, bạn có thể cần phải luôn chuẩn bị để chộp lấy những cơ hội tốt nhất trong từng trường hợp.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự