JetBrains phát hành phiên bản 1.2 cho ngôn ngữ lập trình Kotlin

Cập nhật ngày: 23/05/2022 - Đã có 630 lượt xem bài viết này!
JetBrains phát hành phiên bản 1.2 cho ngôn ngữ lập trình Kotlin
JetBrains đã chính thức phát hành phiên bản 1.2 của ngôn ngữ lập trình Kotlin cho các nhà phát triển. Kotlin là một ngôn ngữ kiểu tĩnh có thể được biên dịch sang JavaScript. Trong Android Studio 3.0, Kotlin là một trong những ngôn ngữ thuộc dạng “first-class” của IDE này.

JetBrains phát hành phiên bản 1.2 cho ngôn ngữ lập trình Kotlin


Để cập nhật cho Kotlin, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

Trong Maven, Gradle và npm: sử dụng 2.0như là phiên bản dành cho compiler và standard library. Xem thêm tại đây.
Trong IntelliJ IDEA: Phiên bản 2017.3 có chứa gói Kotlin 1.2, Trong các phiên bản trước cần cài đặt hoặc cập nhật Kotlin plugin lên phiên bản 1.2.
Trong Android Studio: Cài đặt hoặc cập nhật plugin thông qua Plugin Manager.
Trong Eclipse: Cài đặt plugin bằng cách sử dụng Marketplace.
Command-line compiler có thể được download từ Github.

👉 Trong Kotlin 1.1, JetBrains đã chính thức phát hành JavaScript target, cho phép bạn biên soạn code Kotlin thành JS và chạy nó trong trình duyệt của bạn. Trong Kotlin 1.2, JetBrains đã bổ sung thêm khả năng tái sử dụng code giữa JVM và JavaScript. Bây giờ bạn có thể viết logic của ứng dụng một lần và sử dụng lại nó trên tất cả các lớp ứng dụng của bạn - backend, browser frontend và ứng dụng dành cho thiết bị di động Android. JetBrains cho biết họ cũng đang làm việc trên các thư viện để giúp bạn tái sử dụng được nhiều code hơn.

👉 Kotlin 1.2 mang đến khả năng xây dựng Multiplatform Projects, cho phép bạn xây dựng nhiều lớp của ứng dụng - backend, frontend và ứng dụng Android - từ cùng một codebase. Ví dụ như một project có cả các modules chung (chứa code cho các nền tảng) và các modules cho nền các tảng cụ thể (chứa code cho một nền tảng cụ thể như JVM hoặc JS). Thông tin thêm về Multiplatform Projects có thể được tìm thấy tại đây.

Phiên bản mới cũng đã được cải tiến hiệu năng, cho phép biên dịch nhanh hơn 25% so với phiên bản 1.1. Ngoài ra ngôn ngữ này và các thư viện chuẩn cũng nhận được một số cả tiến nhỏ. Bạn có thể truy cập vào đây để tìm hiểu thêm.
 

BTV.Trần Thị Thu Huyền
Phòng Truyền Thông IMicroSoft Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: huyenttt@imicrosoft.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự