NUnit – Thực thi kiểm thử tự động với mã từ Selenium IDE

Cập nhật ngày: 23/05/2022 - Đã có 1214 lượt xem bài viết này!
NUnit – Thực thi kiểm thử tự động với mã từ Selenium IDE
Với Selenium IDE cùng với các phần mở rộng của nó, chúng ta về cơ bản có thể xử lý được một số trường hợp kiểm thử đơn giản và nâng cao (Điều kiện, lặp hay data-driven). Tuy nhiên, với những dự án lớn, chúng ta cần phải xem xét đến quá trình lâu dài và tái sử dụng các đoạn mã kiểm thử tự động hiệu quả. Không thể cứ mỗi lần có thay đổi về mặt UI hay logic, chúng ta lại record các đoạn mã lại từ đầu, right.

NUnit – Thực thi kiểm thử tự động với mã từ Selenium IDE

Danh mục:

1. Lấy mã nguồn C# từ Seleium IDE

2. Tạo dự án NUnit trên Visual Studio với tập tin cs và thực thi kiểm thử với ứng dụng NUnit

Với Selenium IDE cùng với các phần mở rộng của nó, chúng ta về cơ bản có thể xử lý được một số trường hợp kiểm thử đơn giản và nâng cao (Điều kiện, lặp hay data-driven). Tuy nhiên, với những dự án lớn, chúng ta cần phải xem xét đến quá trình lâu dài và tái sử dụng các đoạn mã kiểm thử tự động hiệu quả. Không thể cứ mỗi lần có thay đổi về mặt UI hay logic, chúng ta lại record các đoạn mã lại từ đầu, right.

Để có thể tái sử dụng các đoạn mã, Seleium IDE hỗ trợ chúng ta xuất những gì đã record ra các ngôn ngữ như Python, Java, C# hay Ruby. Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực thi những gì mà Selenium IDE xuất ra bằng ngôn ngữ C#. Chúng ta sẽ sử dụng NUnit framework trên nền Visual Studio.

1. Lấy mã nguồn C# từ Seleium IDE

Record một trường hợp kiểm thử với Selenium IDE
Chọn menu File > Export Test Case As… > C# / NUnit / WebDriver
Lưu tập tin .cs

2. Tạo dự án NUnit trên Visual Studio với tập tin cs và thực thi kiểm thử với ứng dụng NUnit

Mở Visual Studio và tạo một dự án mới kiểu Class Library và thêm vào dự án các tập tin dll của NUnitFramework và Selenium WebDriver
Thêm tập tin cs mà Selenium IDE lưu ra vào trong dự án và build dự án
Mở ứng dụng NUnit vời dự án VS vừa được tạo
Thực thi đoạn mã
Chi tiết các bước, các bạn có thể xem clip dưới đây
 

 

BTV.Trần Thị Thu Huyền
Phòng Truyền Thông IMicroSoft Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: huyenttt@imicrosoft.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự