Khóa học TESTER AND SOFTWARE TESTING - TESTER tại Hà Nội

Cập nhật ngày: 02/12/2021 - Đã có 171 lượt xem bài viết này!
Khóa học TESTER AND SOFTWARE TESTING - TESTER tại Hà Nội
Nếu bạn đang theo học ngành CNTT và muốn tìm một hướng đi mới cho tương lai thì việc tham gia một khóa học kiểm thử phần mềm để trở thành một chuyên viên kiểm thử thì đó là 1 việc bạn rất đáng để thử...

Khóa học TESTER AND SOFTWARE TESTING - TESTER tại Hà Nội

https://www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn/posts/1856528401229259

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự