Khai giảng khóa học thiết kế CINEMA 4D C4D - Hiệu ứng cho phim truyền hình

Cập nhật ngày: 24/10/2021 - Đã có 161 lượt xem bài viết này!
Khai giảng khóa học thiết kế CINEMA 4D C4D - Hiệu ứng cho phim truyền hình
Mục tiêu “Khóa học CINEMA 4D - THIẾT KẾ PHIM QUẢNG CÁO” được biên soạn đặc biệt dành cho các bạn có mong muốn dựng phim TVC quảng cáo, hình hiệu, đài hiệu, hiệu ứng phim truyền hình,... sử dụng các phần mềm After Effect, Cinema 4D, Premier...

Khai giảng khóa học thiết kế CINEMA 4D C4D - Hiệu ứng cho phim truyền hình

https://www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn/posts/1871850323030400

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự