Khai giảng khóa học Kỹ năng thiết kế Đồ Họa 2D tại IMIC

Cập nhật ngày: 28/10/2021 - Đã có 244 lượt xem bài viết này!
Khai giảng khóa học Kỹ năng thiết kế Đồ Họa 2D tại IMIC
Đúng 19h00 – ngày 09/06/2017 tại IMicroSoft Viet Nam đã chính thức diễn ra buổi khai giảng khóa học Kỹ năng, Kiến thức & Kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế Đồ Họa 2D. Khóa học được xây dựng dựa trên những yêu cầu rất thực tế về chuyên môn của 1 người Designer khi tham gia công việc trong dự án hay nhận các công việc làm ngoài cho khách hàng với đòi hỏi tương đối cao hiện nay.

Khai giảng khóa học Kỹ năng thiết kế Đồ Họa 2D tại IMicroSoft Viet Nam

https://www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn/posts/1901398116742287

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự