Khai giảng khóa học kiểm thử phần mềm Manual Testing tại IMIC Technology Việt Nam

Cập nhật ngày: 27/10/2021 - Đã có 167 lượt xem bài viết này!
Khai giảng khóa học kiểm thử phần mềm Manual Testing tại  IMIC Technology Việt Nam
Đúng 19h30 - Ngày 12/06/2017 tại IMIC Technology đã diễn ra buổi Khai Giảng khóa Đào Tạo Kiến thức + Kinh nghiệm về Kiểm Thử Phần Mềm Manual Testing từ Cơ bản + Nâng cao với Chương trình cập nhật mới nhất 2017...

Khai giảng khóa học kiểm thử phần mềm Manual Testing tại IMIC Technology Việt Nam

https://www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn/posts/1911757409039691

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự