KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BUSINESS ANALYST - BA TẠI HÀ NỘI

Cập nhật ngày: 02/12/2021 - Đã có 154 lượt xem bài viết này!
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BUSINESS ANALYST - BA TẠI HÀ NỘI
Bạn đã từng được nghe rất nhiều người khác hoặc các bạn của mình giới thiệu là đang làm công việc Business Analyst IT (viết tắt là BA IT). Vậy bạn hiểu thế nào về công việc này? Công việc này có gì mà "HOT" đến vậy? Mình có phù hợp để theo đuổi về công việc này không?

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BUSINESS ANALYST - BA TẠI HÀ NỘI

https://www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn/posts/1922849541263811

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự