Công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực

Cập nhật ngày: 17/05/2022 - Đã có 1420 lượt xem bài viết này!
Công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực

Theo đó, định hướng nổi bật tại Quy hoạch này là xây dựng ngành điện tử, công nghệ thông tin trở thành ngành công nghiệp chủ lực, tạo cơ sở hỗ trợ cho các ngành phát triển khác; tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành điện tử, công nghệ thông tin giai đoạn đến năm 2020 đạt 17 - 18%; tỷ trọng ngành điện tử, công nghệ thông tin chiếm 9 - 10% trong cơ cấu ngành công nghiệp và đáp ứng 65 - 70 % nhu cầu thị trường.
 
Đặc biệt, đến năm 2030, phấn đấu tự cung cấp 80% nhu cầu phần mềm cho cả nước; các thiết bị phần cứng đáp ứng trên 70% nhu cầu; thiết bị, công nghệ hoàn toàn chuyển sang kỹ thuật số…
 
Ngoài ra, Quy hoạch cũng đề ra chủ trương từng bước hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh, đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh điện. Nhà nước chỉ giữ độc quyền lưới điện truyền tải để đảm bảo an ninh hệ thống năng lượng quốc gia. Đến năm 2002, phát triển các dạng năng lượng mới và tái tạo theo Quy hoạch phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa các nguồn năng lượng ...

 BTV. Trần Thị Thu Trang
             Phòng Truyền Thông IMicroSoft Việt Nam
             Hotline: 0916 878 224
             Email: trangttt2@imicrosoft.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự