Spring boot là gì? Viết chương trình đầu tiên dùng spring boot.

Cập nhật ngày: 31/03/2023 - Đã có 500 lượt xem bài viết này!
Spring boot là gì? Viết chương trình đầu tiên dùng spring boot.
Spring boot là một project trong Spring io platform nằm ở layer IO Execution. Nó giảm thiểu effort cần thiết để tạo production-ready, DevOps-friendly, XML-free Spring applications. Đơn giản hóa bootstrapping của các dự án Spring với source code tối thiểu, thực hiện khả năng mở rộng các tính năng hoạt động như tự động kiểm tra metrics, enpoints,... và hỗ trợ embedded containers cho phép tạo ra các tập lệnh có khả năng tự thực thi. Làm cho project dùng spring trở nên độc lập và gọn nhẹ.

Spring boot là gì? Viết chương trình đầu tiên dùng spring boot.

Spring boot là gì?
- Spring boot là một project trong Spring io platform nằm ở layer IO Execution.  Nó giảm thiểu effort cần thiết để tạo production-ready, DevOps-friendly, XML-free Spring applications. Đơn giản hóa bootstrapping của các dự án Spring với source code tối thiểu, thực hiện khả năng mở rộng các tính năng hoạt động như tự động kiểm tra metrics, enpoints,... và hỗ trợ embedded containers cho phép tạo ra các tập lệnh có khả năng tự thực thi. Làm cho project dùng spring trở nên độc lập và gọn nhẹ.

- Bạn có thể dùng spring boot để tạo ứng dụng Java chạy bằng command line 'java -jar' hoặc export gói war để deploy lên server như thông thường. Spring boot cung cấp cho bạn một cli tool để run 'spring scripts'.
Yêu cầu hệ thống
Spring Boot 1.2.2.RELEASE yêu cầu JDK 7 và Spring Framework 4.1.3 hoặc cao hơn. Bạn có thể dùng spring boot với Java 6 nhưng phải chỉnh lại cấu hình 'cấu hình với java 6' details. Yêu cầu maven (3.2+) hoặc Gradle (1.12+).

* Mặc dùng spring boot support Java 6 hoặc 7 nhưng tốt nhất bạn nên dùng Java 8.

Spring boot embedded servlet containers:
Name      Servlet Version Java Version

Tomcat 8         3.1              Java 7+

Tomcat 7         3.0              Java 6+    

Jetty 9          3.1              Java 7+

Jetty 8          3.0              Java 6+

Undertow 1.1     3.1              Java 7+
 

Tạo ứng dụng spring boot đầu tiên


Kiểm tra máy bạn đã cài JDK và Maven chưa?

$ java -version
java version "1.7.0_51"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode)

 

$ mvn -v
Apache Maven 3.2.3 (33f8c3e1027c3ddde99d3cdebad2656a31e8fdf4; 2014-08-11T13:58:10-07:00)
Maven home: /Users/user/tools/apache-maven-3.1.1
Java version: 1.7.0_51, vendor: Oracle Corporation

Tạo Maven project với file pom.xml  4.0.0

  com.example
  myproject
  0.0.1-SNAPSHOT

  
  
    org.springframework.boot
    spring-boot-starter-parent
    1.2.2.RELEASE
  

  
  
    
      org.springframework.boot
      spring-boot-starter-web
    
  

  
  
    
      
        org.springframework.boot
        spring-boot-maven-plugin
      
    
  

Tạo lớp java của chương trình in ra "hello spring boot!"

 

import org.springframework.boot.*;
import org.springframework.boot.autoconfigure.*;
import org.springframework.stereotype.*;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@RestController
@EnableAutoConfiguration
public class Example {

  @RequestMapping("/")
  String home() {
    return "Hello spring boot!";
  }

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    SpringApplication.run(Example.class, args);
  }

}

@RestController - Trả về kết quả trực tiếp theo mô hình MVC. 
@RestController và @RequestMapping annotation là spring MVC.
 

SpringApplication.run(Example.class, args);


Sẽ tự động cấu hình và gọi web server tomcat chạy.

Để chạy ứng dụng ta dùng lệnh: mvn spring-boot:run 

$ mvn spring-boot:run

 .  ____     _      __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ ( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
 ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot :: (v1.2.2.RELEASE)
....... . . .
....... . . . (log output here)
....... . . .
........ Started Example in 2.222 seconds (JVM running for 6.514)

Mở trình duyệt truy cập vào localhost:8080 sẽ hiển thị kết quả:
 

Hello spring boot!

 

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự