Gửi email sử dụng C# có thể áp dụng cho ứng dụng và web

Cập nhật ngày: 23/02/2024 - Đã có 1060 lượt xem bài viết này!
Gửi email sử dụng C# có thể áp dụng cho ứng dụng và web
Gửi mail tự động giúp website của bạn giải quyết các vấn đề như: tự động thông báo mail khi có người liên hệ, hệ thống website bị lỗi hoặc cảnh báo nhắc nhở

Gửi email sử dụng C# có thể áp dụng cho ứng dụng và web

Gửi email sử dụng C# có thể áp dụng cho ứng dụng và web

Gửi mail tự động giúp website của bạn giải quyết các vấn đề như: tự động thông báo mail khi có người liên hệ, hệ thống website bị lỗi hoặc cảnh báo nhắc nhở

Cấu hình tài khoản Gmail

Đăng nhập vào Tài khoản Gmail

Sau đó chọn phần Forwarding and POP/IMAP
 

Cấu hình cho phép các ứng dụng truy cậphttps://myaccount.google.com/lesssecureapps

Bạn phải cấu hình nếu không sẽ gặp lỗi:

An exception of type 'System.Net.Mail.SmtpException' occurred in System.dll but was not handled in user code Additional information: The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required.

[HttpPost]
public JsonResult SendEmail(string _name, string _phone, string _email, string _description)
{
  string senderID = "youtemail@gmail.com";
  string senderPassword = "demo#123";
  string result = "Email Sent Successfully";

  string body = " " + _name + " has sent an email from " + _email;
  body += "Phone : " + _phone;
  body += _description;
  try
  {
   MailMessage mail = new MailMessage();
   mail.To.Add(senderID);
   mail.From = new MailAddress(senderID);
   mail.Subject = "My Test Email!";
   mail.Body = body;
   mail.IsBodyHtml = true;
   SmtpClient smtp = new SmtpClient();
   smtp.Host = "smtp.gmail.com"; //Or Your SMTP Server Address
   smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(senderID, senderPassword);
   smtp.Port = 587;
   smtp.EnableSsl = true;
   smtp.Send(mail);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    result = "problem occurred";
    Response.Write("Exception in sendEmail:" + ex.Message);
  }
  return Json(result);
}

 

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục