Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa (Designer) - Công ty CP Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử (ECP)

Cập nhật 29/05/2023 Mức lương: 10 - 12 triệu
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa (Designer)

Mô tả    

-  Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .Net
-  Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng.
-  Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến framework
-  Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu và đề xuất ý tưởng
-  Trao đổi chi tiết thêm khi phỏng vấn

Yêu cầu    

-  Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc chứng chỉ tương đương
-  Có khả năng lập trình với: C#, .NET, ASP.NET. MVC
-  Có chuyên môn lập trình với hệ quản trị CSDL như: Oracle, MySQL, 
-  Hiểu biết qui trình phát triển phần mềm.
-  Không yêu cầu kinh nghiệm.

Quyền lợi    

-  Đầy đủ theo quy đinh nhà nước và công ty

Đào tạo nhân sự theo nhu cầu Doanh nghiệp và Xu hướng công nghệ hiện nay - 2021

Xem các khóa đào tạo nhân sự