Tuyển Giám Sát It - Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Cập nhật 07/06/2023 Mức lương: 15- 20 tr
Tuyển Giám Sát It

Mô tả công việc

Nhiệm vụ chung:
-  Có trách nhiệm hỗ trợ vận hành, quản lý, điều chỉnh, cập nhật hệ thống phần mềm theo yêu cầu quản lý của cấp trên; hỗ trợ người dùng tại các khách sạn và VPĐH.
Nhiệm vụ chức năng:
-  Hỗ trợ cài đặt, cấu hình hệ thống phần mềm quản lý khách sạn (QLKS) và các phần mềm liên quan của các khách sạn thành viên theo quy chuẩn của Tập đoàn;
-  Hỗ trợ IT các khách sạn vận hành hệ thống phần mềm QLKS của các khách sạn thành viên & Văn phòng Điều hành Tập đoàn (VPĐHTĐ) đảm bảo liên tục, hiệu quả và toàn vẹn dữ liệu;
-  Thực hiện bảo trì định kỳ CSDL hệ thống phần mềm QLKS của các khách sạn thành viên & VPĐHTĐ;
-  Triển khai các yêu cầu điều chỉnh, phương án kỹ thuât của hệ thống phần mềm QLKS theo yêu cầu của cấp trên;
-  Tham gia đào tạo nhân viên IT, người dùng các bộ phận khác tại các khách sạn và VPĐHTĐ về hệ thống phần mềm QLKS;
-  Tham gia xây dựng các phương án, đề xuất để nâng cấp hệ thống CNTT.
Kiểm soát:
- Đảm bảo vận hành hệ thống CNTT tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành;
-  Đảm bảo tính liên tục trong việc cung cấp các dịch vụ CNTT;
-  Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của hệ thống CNTT;
-  Hỗ trợ người dùng tại các khách sạn và Văn phòng Điều hành Tập đoàn về hệ thống phần mềm QLKS: hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ xử lý sự cố v.v…
Ra quyết định :
-  Tuân thủ các chính sách đã phát hành;
-  Thực hiện và truyền đạt các quyết định nhanh chóng và có tính chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc
-  Phát triển mối quan hệ làm việc chuyên nghiệp trong toàn Tập đoàn;
-  Phát triển và duy trì mối quan hệ công việc tốt trong nội bộ và giữa các đơn vị;
-  Cung cấp tư vấn cho tất cả các bộ phận, đơn vị để hỗ trợ họ trong việc đạt được các mục tiêu của từng đơn vị và các mục tiêu chung của Tập đoàn.
Kỹ năng lãnh đạo:
-  Truyền đạt tất cả thông tin liên quan cho các cấp trên và dưới.
Trách nhiệm chính:
-  Tuân thủ chỉ đạo của cấp trên với tinh thần hợp tác và xây dựng;
-  Đảm bảo tinh thần làm việc theo nhóm và hoạt động hiệu quả của công ty bằng cách phát triển tinh thần và làm việc theo nhóm trong bộ phận và Tập đoàn;
-  Hợp tác tốt với các đơn vị để làm tốt công việc được giao.
Quan hệ:
- Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị, các nhà cung cấp và cơ quan ban ngành khác
Trách nhiệm về nhân sự:
-  Tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ liên quan đến các nội dung về hệ thống phần mềm nghiệp vụ cho các thành viên trong VPĐH TĐ và cho các đơn vị trong tập đoàn thông qua mạng hoặc trực tiếp.
Cấp quản lý trực tiếp:
-  Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng bộ phận Phần mềm / Trợ lý Giám đốc CNTT / Giám đốc CNTT;
-  Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác hoặc tham dự các cuộc họp liên quan nhằm đóng góp ý kiến hoặc nhận những lời góp ý của bộ phận mình để nâng cao hiệu quả và năng suất.
Thay thế và nhiệm vụ tạm thời:
-  Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác;
-  Bản mô tả công việc này chỉ liệt kê một số công việc chính mà chưa liệt kê được hết toàn bộ công việc. Ban Giám đốc có thể giao cho nhân viên bất kỳ công việc nào khác theo yêu cầu cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Yêu cầu

-  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT;
-  Sử dụng được một hoặc nhiều phần mềm CSDL như Microsoft SQL, Oracle, MySQL. Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ về quản trị dữ liệu của Microsoft, Oracle v.v…;
-  Sử dụng tốt Crystal Report;
-  Sử dụng tốt Microsoft Excel, VBA;
-  Có kiến thức về hệ thống mạng máy tính, mô hình TCP / IP.
-  Kinh nghiệm liên quan tới vị trí
-  Có 2 năm kinh nghiệm làm quản trị dữ liệu;
-  Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ về quản trị / lập trình CSDL của Microsoft
-  Có 1 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí quản trị với các phần mềm quản lý khách sạn như Smile, Opera, Micros v.v…
-  Phẩm chất cá nhân / Thái độ làm việc
-  Có kỹ năng xử lý sự cố;
-  Nhiệt tình, nhanh nhẹn;
-  Mong muốn học hỏi không ngừng;
-  Có khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập;
-  Có thể làm việc trong môi trường áp lực.
-  Các kỹ năng cơ bản
-  Có năng lực về tổ chức, làm việc nhóm;
-  Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, đào tạo tốt.
-  Các kiến thức, kỹ năng bổ sung khác (ngoại ngữ, kỹ thuật…)
-  Đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh. Giao tiếp cơ bản.

Quyền lợi được hưởng

-  Lương, thưởng theo quy định tập đoàn

-  BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

-  Có cơ hội Được đào tạo chuyên môn

-  Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

-  Các chế độ khác trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Đào tạo nhân sự theo nhu cầu Doanh nghiệp và Xu hướng công nghệ hiện nay - 2021

Xem các khóa đào tạo nhân sự