Tuyển chuyên viên phân tích IT - Công ty Luxoft Việt Nam

Cập nhật 05/06/2023 Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
Tuyển chuyên viên phân tích IT

Mô tả công việc

Yêu cầu Kinh doanh / Thay đổi yêu cầu: 
- Tiến hành phân tích các nhu cầu kinh doanh và sử dụng để phát triển các tài liệu yêu cầu để thực hiện hoặc sửa đổi các hệ thống và các ứng dụng dự án cho các đơn vị kinh doanh theo quy định 
- Chì và tiến hành phỏng vấn công việc 
- Chuyển đổi các yêu cầu / nhu cầu vào các mô hình kỹ thuật / điều kiện có thể được sử dụng bởi đội SW Phát triển / quản trị hệ thống để thực hiện trên các hệ thống / ứng dụng 
- Làm việc chặt chẽ với phát triển / đội quản lý hệ thống và các bên thứ ba để thiết kế, xác thực và quản lý việc thực hiện các giải pháp theo yêu cầu 
- Duy trì các bản cập nhật của các tài liệu phát triển trong việc thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế hệ thống / ứng dụng
- Thử nghiệm: làm việc kết hợp với đội ngũ quản lý người dùng doanh nghiệp và phát triển đội ngũ / hệ thống, chịu trách nhiệm cho việc tạo ra và thực hiện các kịch bản thử nghiệm ứng dụng, kịch bản & kế hoạch thử nghiệm mà xác nhận yêu cầu kinh doanh ban đầu 
- Đào tạo: Sử dụng thu được kiến thức trong thời gian phân tích yêu cầu và hệ thống / ứng dụng thực hiện để thiết kế, kế hoạch và cung cấp đào tạo người sử dụng 
- Hỗ trợ: cung cấp Level 2 hỗ trợ cho các hệ thống / ứng dụng cho người dùng 
- Thực hiện các báo cáo về các yêu cầu của người dùng, danh sách các tài liệu, quá trình yêu cầu thay đổi 
- Thực hiện nhiệm vụ khác do IT Business Analysis Team Leader giao

Yêu cầu công việc

Yêu cầu chung
- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên trong lĩnh vực CNTT hoặc kỹ thuật 
- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong ngành ngân hàng, kinh doanh tài chính 
- 3-5 năm kinh nghiệm trong hệ thống phát triển và kinh doanh Phân tích 

Kỹ năng 
- Nguyên tắc SOA 
- SQL, XML, HTMS (cơ bản) 
- kỹ năng thuyết trình và giao tiếp mạnh mẽ 
- Thời gian linh hoạt 
- Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh
 

Đào tạo nhân sự theo nhu cầu Doanh nghiệp và Xu hướng công nghệ hiện nay - 2021

Xem các khóa đào tạo nhân sự