Top 20 phím tắt hay xài trong excel

Cập nhật ngày: 28/11/2022 - Đã có 10180 lượt xem bài viết này!
Top 20 phím tắt hay xài trong excel
Việc sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn trong khi xử lý dữ liệu, trong bài viết này IMIC Technology giới đến các bạn TOP 20 phím tắt hữu ích trong Excel.

Top 20 phím tắt hay xài trong excel | Học excel nâng cao ở đâu tốt?

Việc sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn trong khi xử lý dữ liệu, trong bài viết này IMIC – Technology giới đến các bạn TOP 20 phím tắt hữu ích trong Excel.

1.    Shift + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ hàng.
2.    Ctrl + Space: Chọn toàn bộ cột.
3.    Ctrl + Shift + +: Chèn dòng/chèn cột
4.    Ctrl + -: Xóa dòng/xóa cột
5.    Ctrl + 0 : Ẩn các cột hiện tại.
6.    Ctrl + 9: ẩn dòng
7.    Ctrl + Shift + 9: Hiện các dòng vừa ẩn trong vùng đang chọn
8.    Ctrl + T: tạo bảng
9.    Ctrl + K: thêm Hyperlink
10.    Ctrl + Shift+ L: Tắt/bật bộ lọc (Filter)
11.    Shift + F10: chuột phải
12.    Shift + F11: thêm mới 1 sheet
13.    F4: Lặp lại thao tác trước
14.    Ctrl + 1: Hiện hộp thoại Format Cells
15.    Ctrl + Shift + F:  Hiện danh sách phông chữ
16.    Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ
17.    Alt+= : Sum
18.    F12: Save as
19.    Ctrl+F1: bật/tắt Ribbon
20.    Ctrl + W : Close

👉 Để có thể sẵn sàng thực hành bài tập này, các bạn vui lòng tải tài nguyên về tại đường dẫn: https://imic.edu.vn/ky-nang-Excel/bai-thuc-hanh-so-10.xlsx

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự