Khai giảng khóa đào tạo phân tích & xử lý dữ liệu SQL Databases

Cập nhật ngày: 29/09/2021 - Đã có 890 lượt xem bài viết này!
Khai giảng khóa đào tạo phân tích & xử lý dữ liệu SQL Databases
Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, hay còn gọi là SQL , là ngôn ngữ lập trình có mục đích đặc biệt được sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu. Nó hoạt động bằng cách phân tích và hiểu cơ sở dữ liệu bao gồm các trường dữ liệu trong các bảng.

Khai giảng khóa đào tạo phân tích & xử lý dữ liệu SQL Databases

SQL bắt nguồn từ đầu những năm 1970, trong đó các kỹ sư của IBM Donald Chamberlin và Raymond Boyce đã thiết kế phiên bản ban đầu để thao tác và lấy dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty. Hai nhà tiên phong của SQL đã gọi ngôn ngữ mới của họ là SEQUEL, mặc dù sau đó họ buộc phải thay đổi nó do vấn đề nhãn hiệu. SQL đã trở thành một tiêu chuẩn chính thức cho Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

1) Khai thác dữ liệu
Học SQL sẽ cho phép bạn khai thác dữ liệu với hiệu quả cao hơn. Sử dụng các truy vấn cơ bản, bạn có thể xác định dữ liệu cụ thể theo các khoảng thời gian, xem các sự kiện cập nhật, theo dõi hoạt động của bảng và nhiều hơn nữa. Điều này một mình nên đủ lý do để chủ động và học SQL.

2) Lập trình viên SQL có nhu cầu cao
Bạn không nên gặp vấn đề khi tìm việc làm lập trình viên SQL. Theo trang web đăng việc làm Truth.com , có nhiều công việc lập trình SQL (năm 2016) hơn bất kỳ loại ngôn ngữ lập trình nào khác, bao gồm Java, JavaScript, C +, Python, C ++ và PHP.

3) Thao tác dữ liệu
SQL đặc biệt hiệu quả trong thao tác dữ liệu. Vì nó cho phép bạn xem dữ liệu chính xác và cách thức hoạt động, bạn sẽ có thời gian kiểm tra và thao tác dữ liệu dễ dàng hơn. Hơn nữa, dữ liệu được lưu trữ trong SQL là động, có nghĩa là tôi có thể sửa đổi và thao tác bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng một số truy vấn cơ bản.

4) Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn
Kết hợp dữ liệu từ hai hoặc nhiều nguồn có thể tốn thời gian và hết sức khó khăn. Tuy nhiên, SQL làm cho quá trình trở nên dễ dàng bằng cách hỗ trợ đơn giản, sáp nhập tổ chức, trong đó các trường được chỉ định hoặc toàn bộ cơ sở dữ liệu được kết hợp.

5) Quản lý nhóm dữ liệu lớn
Vẫn đang tìm kiếm một cách thực tế để quản lý bộ dữ liệu lớn? Bảng tính truyền thống có thể được sử dụng để quản lý nhóm dữ liệu từ nhỏ đến vừa, nhưng bạn sẽ cần một giải pháp khác khi xử lý các hồ sơ quá lớn. Rất may, đây là một lĩnh vực mà SQL tỏa sáng: dù là 1.000 bản ghi hay 100 triệu, SQL được trang bị đầy đủ để quản lý các bảng dữ liệu với hầu hết mọi kích cỡ.

6) Máy chủ và cơ sở dữ liệu
Nếu bạn có kế hoạch quản lý máy chủ hoặc tạo máy chủ của riêng mình, ngôn ngữ lập trình SQL chắc chắn sẽ hữu ích. Nhiều máy chủ sử dụng cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc SQL Server để lưu trữ dữ liệu. Bằng cách tự làm quen với SQL và các truy vấn tương ứng, bạn có thể dễ dàng điều hướng qua các bộ dữ liệu web khó hiểu.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự