Bạn có nên học React Native? Khai giảng lớp đào tạo Native Mobile Apps tại IMIC.

Cập nhật ngày: 07/12/2021 - Đã có 541 lượt xem bài viết này!
Bạn có nên học React Native? Khai giảng lớp đào tạo Native Mobile Apps tại IMIC.
Nếu bạn đang khám phá phát triển ứng dụng và muốn tìm việc một ngày nào đó với tư cách là nhà phát triển ứng dụng - tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng iOS hoặc Android gốc vì nhiều lý do.

Bạn có nên học React Native? Khai giảng lớp đào tạo Native Mobile Apps tại IMIC.

Bạn cũng có thể tìm hiểu React Native - đó là một công nghệ thú vị - nhưng có một vài lưu ý:

Mỗi nhà phát triển nên biết một ngôn ngữ hướng đối tượng được biên dịch mạnh mẽ. Java và Objective-C / Swift đều tuyệt vời cho điều đó. Và dù muốn hay không, cuối cùng bạn cũng sẽ học JavaScript.
 
React Native không được Apple hoặc Google hỗ trợ chính thức. Vì vậy, điều này có nghĩa là rất có thể các thông báo mới từ iOS hoặc Android có thể / có thể không hoạt động hoàn hảo với React Native. Ví dụ: khi iOS 10 được công bố với các ứng dụng iMessage, tôi không tin rằng có một cách React Native để viết các ứng dụng đó. Bạn sẽ phải biết phát triển iOS bản địa cho điều đó. Và tôi không chắc chắn ngay cả ngày hôm nay nếu bạn có thể phát triển ứng dụng Apple Watch bằng React Native. Nếu bạn học phát triển bản địa, đây là những vấn đề không.
 
Thứ ba, chúng ta cần lưu ý đến tuổi thọ của dự án. Nhớ lại ví dụ về việc tắt dịch vụ Parse của Facebook. Hiện tại, React Native có vẻ khỏe mạnh và một vài công ty lớn đang ủng hộ nó nhưng Facebook và những người khác có thể không có lý do để duy trì nó mãi mãi, không giống như Apple và Google không hỗ trợ React Native nhưng sẽ hỗ trợ iOS và Android cho miễn là bất cứ ai có thể dự đoán. Vì vậy, tôi sẽ cẩn thận với React Native.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự