Khai giảng lớp đào tạo nhân sự lập trình Mean Full Stack tại IMIC

Cập nhật ngày: 05/06/2023 - Đã có 489 lượt xem bài viết này!
Khai giảng lớp đào tạo nhân sự lập trình Mean Full Stack tại IMIC
Mean stack là tên viết tắt của Mongodb, Express.js, Angularjs và Node.js, tất cả các phần đều sử dụng kiến trúc MVC. Học Mean stack giúp bạn sẵn sàng tạo mã hóa đầu cuối cho các ứng dụng sẵn sàng trên đám mây một cách dễ dàng. Trọng tâm của Mean stack Development nằm ở máy chủ web riêng và cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng hiệu quả để tạo các ứng dụng lưu trữ đám mây. Mean stack giúp bạn tạo các ứng dụng lưu trữ đám mây theo cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Khai giảng lớp đào tạo nhân sự lập trình Mean Full Stack tại IMIC

Lợi ích của Meanfull Stack?
-    MEAN tổ hợp của bốn công nghệ rất mạnh mẽ hiện nay: MongoDB, ExpressJS, Angular và NodeJS , từ front end cho tới back-end, giúp bạn tiết kiệm thời gian.
-    Dùng JavaScript được hỗ trợ số lượng rất lớn các package.
-    Cộng đồng phát triển mạnh, tăng khả năng mở rộng, bảo trì sản phẩm phần mềm.
-    MEAN stack với lõi là NodeJS, có hiệu năng cao hơn rất nhiều so với công nghệ khác như Java, .NET, PHP, Ruby...
-    Bạn có thể xây dựng ứng dụng Web từ đầu (từ back-end tới front-end) 
Hãy đăng kí sớm để ghi danh vào khóa đào tạo Nhân sự Meanfull Stack tại IMIC.
Hãy liên hệ với Phòng tuyển sinh của IMIC theo số điện thoại: 0916.878.224 -  www.imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự