Khai giảng lớp đào tạo nhân sự lập trình SharePoint 2019 tại IMIC

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 487 lượt xem bài viết này!
Khai giảng lớp đào tạo nhân sự lập trình SharePoint 2019 tại IMIC
SharePoint là một nền tảng web được phát triển bởi Microsoft và được ra mắt lần đầu năm 2001. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức lưu trữ và chia sẻ thông tin, quản lý tài liệu và thiết lập môi trường cộng tác giữa các cá nhân và nhóm. Có thể sử dụng Sharepoint như một nơi an toàn cho việc lưu trữ, tổ chức, chia sẻ và truy cập thông tin từ các thiết bị khác nhau. SharePoint hỗ trợ phát triển ứng dụng trong cả Intranet, Extranet và Internet.

Khai giảng lớp đào tạo nhân sự lập trình SharePoint 2019 tại IMIC

Những ai nên tham gia khóa học này??
– Người dùng thông thường: phục vụ các nhu cầu như lập kế hoạch, bảng biểu, tìm kiếm thông tin…
– Chuyên viên quản trị CNTT: Triển khai một nền tảng web-based thống nhất để tạo lập, duy trì các ứng dụng web phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp.
– Lập trình viên: tuỳ chỉnh các tính năng đã có, mở rộng, phát triển thêm các tính năng mới trên nền tảng.
– Các người quản lý và phát triển Web, cổng thông tin điện tử, các quản trị mạng và hệ thống.
Hãy liên hệ với Phòng tuyển sinh của IMIC theo số điện thoại: 0916.878.224 or mail: tuvan@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự