Khóa đào tạo nhân sự lập trình Web với Java J2EE tại IMIC

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 619 lượt xem bài viết này!
Khóa đào tạo nhân sự lập trình Web với Java J2EE tại IMIC
"Java EE" còn gọi là "Java Phiên Bản Doanh Nghiệp", nó là một nền tảng dành cho việc xây dựng các ứng dụng cho doanh nghiệp. Java EE được xây dựng dưa trên Java SE và có thêm các tập APIs để phát triển các ứng dựng phái máy chủ một cách nhanh chóng, linh động, mạnh mẽ, khả năng mở rộng cao, đáng tinh cậy và bảo mật.

Khóa đào tạo nhân sự lập trình Web với Java J2EE tại IMIC

-    Là nền tảng để xây dựng các trang Web Portal lớn nhất cho các doanh nghiệp.
-    Có nhiều framework, thư viện lớn hỗ trợ trong việc phát triển Web vô cùng thuận lợi.
-    Cộng đồng phát triển mạnh sẽ giúp lập trình viên tiếp cận nguồn tài nguyên lớn phục vụ tốt cho các dự án về Java.
-    Học viên nắm vững kiến thức về: Java Servlet/ JSP, Spring Boot, Oracle/ MySQL/ SQL Server, bảo mật, Xử lý JSON, XML, Web services..
-    Tìm hiểu về ngôn ngữ java và phát triển ứng dụng
-    Thiết kế web sử dụng HTML, CSS, JavaScript 
-    Làm việc với CSDL dữ liệu SQL Server
-    Xây dựng sử dụng JSF Framework theo mô hình MVC.
Hãy đăng kí sớm để ghi danh vào khóa đào tạo Lập trình Web với JAVA J2EE tại IMIC.
Tư vấn tuyển sinh: 0916878224 -  www.imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự