Khóa đào tạo nhân sự lập trình Back end với ASP.NET Core 3.1 tại IMIC

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 595 lượt xem bài viết này!
Khóa đào tạo nhân sự lập trình Back end với ASP.NET Core 3.1 tại IMIC
ASP.NET Core là một framework đa nền tảng cho việc xây dựng những ứng dụng hiện tại dựa trên kết nối đám mây, giống như web apps, IoT và backend cho mobile. Ứng dụng ASP.NET Core có thể chạy trên .NET Core hoặc trên phiên bản đầy đủ của .NET Framework. ASP.NET Core 3.1 cung cấp và tối ưu development framework.

Khóa đào tạo nhân sự lập trình Back end với ASP.NET Core 3.1 tại IMIC

-    Tích hợp Framework đa nền tảng, có thể chạy trên Mac,Window, Linux
-    ASP.NET CORE 3.1 bảo mật tốt, hiệu suất cao, giảm chi phí.
-     Có cộng đồng rộng
-     ASP.NET Core ràng buộc dữ liệu 2 chiều, hỗ trợ các ứng dụng trang đơn.
-    ASP.NET Core giúp đơn giản hóa việc xây dựng cac trang Web
Hãy đăng kí sớm để ghi danh vào khóa đào tạo Nhân sự ASP.NET 3.1 CORE tại IMIC.
-    Các ứng dụng ASP.NET Core có thể chạy trên .NET Core hoặc trên .NET Framework hoàn chỉnh.
Tư vấn tuyển sinh: 0916878224 -  www.imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự