Khai giảng khóa học lập trình ANDROID Game/Apps từ cơ bản đến nâng cao - tại IMIC Việt Nam

Cập nhật ngày: 19/10/2021 - Đã có 1648 lượt xem bài viết này!
Khai giảng khóa học lập trình ANDROID Game/Apps từ cơ bản đến nâng cao - tại IMIC Việt Nam
Đúng 19h30 tại IMIC Việt Nam chính thức khai giảng KHÓA HỌC KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH ANDROID APPs/GAMES Khóa học “KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH ANDROID” được biên soạn đặc biệt dành cho các bạn mong muốn nắm chắc kinh nghiệm phát triển và Quảng Cáo trên Android Apps để tự tin nhận các dự án về Android Apps/Games.

Khai giảng khóa học lập trình ANDROID Game/Apps từ cơ bản đến nâng cao - tại IMicroSoft Việt Nam

Đúng 19h30 tại IMicroSoft Việt Nam chính thức khai giảng KHÓA HỌC KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH ANDROID APPs/GAMES
Khóa học “KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH ANDROID” được biên soạn đặc biệt dành cho các bạn mong muốn nắm chắc kinh nghiệm phát triển và Quảng Cáo trên Android Apps để tự tin nhận các dự án về Android Apps/Games.

A -  Nội dung Học viên sẽ được Học & Làm việc. Gồm:

  1.  Android IDE.
  2.  Working with SVN/Git for management.
  3.  Working with Layout.
  4. Based Services.
  5. Design Pattern MVC/MVP in Andoird.
  6. Working with Intents.
    -  Change activities.
    -  Starting services.
    -  Data transfer between activities.
    -  Intents as event triggers.
    -  Working with Kotlin.
  7. Working with networks
    -  User permission.
    -  Thread & AsyncTask
    -  Access network by code “decepted”.
  8. Working with BroastCast
  9. Working with Webservice
       - WCF Service technology.
       - XML - JSON Database files.
  10. Google Ads(Admob) for android Apps/games
  11. Publish Apps/Games to Google play store
  12. Projects Android Apps/Games.

B - Thời gian học tập của khóa học:

-  Thời lượng khóa học: 2.5 - 03 tháng.
-  Chuyên gia: Nguyễn Văn Đoàn
-  Kinh nghiệm: 15+ năm kinh nghiệm tham gia Giảng Dạy - Phát Triển và Quản Lý nhiều dự án về Web Portal Java/J2EE/Android Apps/Games ở các vị trí PL,PM ở các công ty về CNTT- CNPM của Nhật, Hoa Kỳ.

Phòng Đào Tạo của IMicroSoft Việt Nam chúc các bạn đạt kết quả tốt trong khóa học và thành công như mong đợi.

BTV.Trần Thị Thu Huyền
Phòng Truyền Thông IMicroSoft Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: huyenttt@imicrosoft.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự