Vai trò của BA đối với các dự án phát triển phần mềm - Học BA - IT tại IMIC

Cập nhật ngày: 31/01/2023 - Đã có 737 lượt xem bài viết này!
Vai trò của BA đối với các dự án phát triển phần mềm - Học BA - IT tại IMIC
Các nhà phân tích kinh doanh đóng nhiều vai trò khác nhau khi thực hiện các dự án kinh doanh. Ngày nay, thị trường đang phát triển theo cấp số nhân , điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp nên khai thác các cơ hội một cách nhanh chóng khi chúng xảy ra. Giao tiếp giữa các bên liên quan, nhà phát triển và nhà phân tích đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng mọi người đều được thông báo và hướng tới việc đạt được một mục tiêu chung.

Vai trò của BA đối với các dự án phát triển phần mềm - Học BA - IT tại IMIC

Danh mục bài viết: 

1. Nghiên cứu & Yêu cầu Ứng dụng

2. Chuẩn bị tài liệu đặc tả

3. Giải thích các yêu cầu cho nhà phát triển

4. Tiến hành kiểm tra chấp nhận người dùng

Do đó, trách nhiệm của nhà phân tích kinh doanh là hợp tác với những người chơi khác trong doanh nghiệp để thiết lập các yêu cầu là gì và đảm bảo mọi người trong dự án hiểu chúng. Ngoài ra, các nhà phân tích kinh doanh nên tạo điều kiện giao tiếp và chia sẻ kiến ​​thức để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả. Họ đạt được điều này bằng cách:

1. Nghiên cứu & Yêu cầu Ứng dụng

BA có thể cần thực hiện nghiên cứu toàn diện để hiểu nhu cầu kinh doanh. Điều này có thể liên quan đến việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của họ, cân nhắc với các chuyên gia về chủ đề, tiến hành phân tích tài liệu và phát triển các nguyên mẫu. Điều này cho phép họ hiểu và thu thập thông tin toàn diện về nhu cầu kinh doanh và các yêu cầu của các bên liên quan.

Quá trình này đòi hỏi đầu vào của mỗi người có khả năng bị ảnh hưởng bởi sản phẩm cuối cùng. Các bên liên quan, trong trường hợp này, có thể là nhà tài trợ, khách hàng, đội ngũ quản lý cấp cao và người dùng cuối.

Các nhà phân tích kinh doanh đánh giá nhu cầu và mong đợi của mỗi bên liên quan. Các nhà phân tích kinh doanh là mối liên kết giữa các nhà phát triển và các bên liên quan. Các BA hiểu biết mạnh mẽ mang đến cho phép các thành viên trong nhóm dự án hiểu phạm vi công việc và phân phối dự án theo mong muốn của khách hàng. BA cũng có thể nhận thông tin trực tiếp bằng cách liên lạc trực tiếp với khách hàng, thực hiện khảo sát và thực hiện các cuộc phỏng vấn.

2. Chuẩn bị tài liệu đặc tả

Khi các yêu cầu kinh doanh đã được gợi ra, các nhà phân tích kinh doanh sắp xếp chúng thành một tài liệu chính thức và bằng văn bản có thể được chia sẻ với tất cả các bên liên quan. Để thực hiện quy trình này một cách hiệu quả, các nhà phân tích kinh doanh cần có chuyên môn để trình bày kết quả cuối cùng của phân tích một cách chính xác, rõ ràng và dễ hiểu.

3. Giải thích các yêu cầu cho nhà phát triển

Các nhà phát triển sẽ được trình bày với tài liệu đặc tả sau khi các bên liên quan đã phê duyệt nó, mặc dù việc mang theo chúng từ khi bắt đầu dự án luôn hữu ích. Các nhà phát triển nên có cơ hội đặt câu hỏi cho rõ ràng.

4. Tiến hành kiểm tra chấp nhận người dùng

Các nhà phân tích kinh doanh có thể hoặc không thể tham gia vào việc thử nghiệm sản phẩm cuối cùng, tùy thuộc vào việc người kiểm thử phần mềm có được sử dụng để thực hiện các thử nghiệm hay không. Kết quả của các thử nghiệm, sẽ xác định xem sản phẩm đã sẵn sàng để đưa vào hoạt động hay chưa.

Sự tham gia của các nhà phân tích kinh doanh trong các dự án phát triển phần mềm không giới hạn ở những gì đã được nêu trong bài viết này, và thậm chí có thể bao gồm các nhiệm vụ liên quan như đào tạo người dùng, quản lý thay đổi và hỗ trợ người dùng, sau khi dự án được đưa ra.

Học Business Analysis - BA cùng Chuyên gia IMIC - Các "Case Study" trực quan và dễ hiểu.

Tại sao bạn nên trở thành 1 BA - Business Analyst vào năm 2022???
✅ Tổ chức International Institute of Business Analysis (IIBA) đưa ra những tiêu chuẩn hướng dẫn về Business Analysis trong (BABOK 3.0), định nghĩa BA là hoạt động tạo điều kiện thay đổi trong doanh nghiệp bằng cách xác định nhu cầu và đề xuất các giải pháp mang lại giá trị cho các bên liên quan. BA cho phép doanh nghiệp nêu rõ nhu cầu và lý do thay đổi cũng như thiết kế và mô tả các giải pháp có thể mang lại giá trị.
✅ BA được thực hiện dựa trên nhiều sáng kiến khác nhau trong một doanh nghiệp. Các sáng kiến có thể là chiến lược, chiến thuật hoặc hoạt động. BA có thể được thực hiện trong phạm vi của một dự án hoặc trong suốt quá trình phát triển và cải tiến liên tục của doanh nghiệp. Nó có thể được sử dụng để hiểu trạng thái hiện tại, xác định trạng thái tương lai và xác định các hoạt động cần thiết để chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái tương lai.

🎁 Một nhà Business Analyst có phải là một nghề nghiệp tốt?
✅ Câu trả lời đơn giản là có - trở thành Business Analyst là một lựa chọn nghề nghiệp tốt và tạo cơ hội cho việc học hỏi suốt đời và giải quyết các thách thức để đưa ra giải pháp cho các vấn đề trong công việc của một BA. 
✅ Bạn có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau để áp dụng các kỹ năng của mình. Quan trọng nhất là nghề đang tiếp tục phát triển và phát triển chuyên nghiệp theo kịp với những thay đổi của công nghệ. 
✅ Nếu hôm nay, bạn tiến hành tìm kiếm trên bất kỳ trang web việc làm, bảng việc làm hoặc các trang mạng như LinkedIn, bạn sẽ thấy nhiều danh sách việc làm cho vai trò nhà Business Analyst.

🎁 Một BA có yêu cầu phải biết coding không?
✅ Câu trả lời là không. Các nhà BA làm việc cùng với các chuyên gia công nghệ và quy trình phát triển dự án. Nhưng họ không tham gia vào việc viết mã/lập trình, đó là công việc của các lập trình viên.

🎁 Vai trò và trách nhiệm của một nhà Business Analyst IT là gì?
✅  Thu thập và phân tích thông tin.
✅  Hình thành và kiểm tra các giả thuyết.
✅  Phát triển và truyền đạt các khuyến nghị.
✅  Thực hiện các khuyến nghị bằng cách cộng tác với khách hàng.
✅  Trình bày kết quả cho quản lý khách hàng.
✅  Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan bên ngoài của một tổ chức.
✅  Hiểu và điều tra phản hồi về các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp.
✅  Xác định các quy trình và công nghệ cần thiết để thực hiện các khuyến nghị.
✅ Nhận các đề xuất từ ​​quản lý cấp cao về các phương pháp tốt nhất để giới thiệu các khuyến nghị cho doanh nghiệp.
✅ Sử dụng thực hành mô hình hóa dữ liệu để phân tích các thủ tục nghiệp vụ.
✅ Đề xuất khung cho các cải tiến chiến lược và các hoạt động.
✅ Cân nhắc những lợi thế và rủi ro tiềm ẩn của các đề xuất được đưa ra.
✅ Xác định các cơ hội cải tiến trong các hoạt động và quy trình nghiệp vụ. sửa đổi hệ thống kinh doanh và thiết kế các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu.

🎁 Làm thế nào để trở thành một Business Analyst tốt?
✅ Có được các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để bắt đầu sự nghiệp của bạn với tư cách là một business analyst, hoặc có sự am hiểu về CNTT/CNPM. Nỗ lực là người giao tiếp và phân tích dữ liệu tốt.
✅ Nhận một công việc ở cấp độ đầu vào - Ban đầu, bạn có thể đảm nhận một vị trí cấp độ đầu vào (developer hoặc quality assurance) bao gồm thu thập, phân tích, giao tiếp, lập tài liệu dự án và kiểm tra dữ liệu người dùng.
✅ Tiến lên các cấp bậc cao hơn - Khi bạn đã phát triển sự quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể, bạn có thể tiến lên các vị trí quản lý 
cao hơn. Sau khi tích lũy kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể, bạn có thể trở thành một chuyên gia về chủ đề (SME) sẽ giúp bạn chọn bước tiếp theo trong quá trình phát triển nghề nghiệp business analyst của mình. 
✅ Với nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể đảm nhận các dự án lớn hơn (hoặc phức tạp hơn) có thể cho phép bạn đảm nhận các vai trò 
công việc như:
✅ Chuyên viên phân tích kinh doanh CNTT (IT Business Analyst).
✅ Chuyên viên phân tích kinh doanh cấp cao (hoặc trưởng nhóm - Senior Business Analyst).
✅ Giám đốc sản xuất (Product Manager).

🎁 Lời cam kết của khóa đào tạo nhân sự về Business Analyst?
✅  Đây là khóa đào tạo đầy đủ và chi tiết nhất về Business Analyst từ trước đến nay. Bạn được học cùng Chuyên gia có hơn 12+ năm Kinh nghiệm trong nghề, được học theo Chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế của IIBA/BABOK 3.0.
✅  Các bài thực hành trong khóa đào tạo là các "Case Study" rất thực tế mà Chuyên gia IMIC đã dành nhiều tâm huyết biên soạn và đã đưa vào khóa đào tạo cho chính các Học viên của mình.
✅  Tất cả các phần trong khóa đào tạo được diễn đạt một cách trực quan nhất, dễ hiểu nhất và học được nhiều kỹ năng khi làm việc team work với sự tận tình chỉ dạy của Chuyên gia.
⚠️ Đặc biệt! Cam kết hỗ trợ giới thiệu nhân sự sau Tốt nghiệp sang một số Doanh nghiệp là đối tác Tuyển dụng nhân sự của IMIC tại Hà Nội | Hồ Chí Minh (với điều kiện bạn cần nghiêm túc với việc học & nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt nhất).

 
Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!
 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự