Một Số Câu Hỏi Phỏng Vấn Kiểm Thử Phần Mềm Thú Vị - Học tester tại IMIC

Cập nhật ngày: 21/10/2021 - Đã có 678 lượt xem bài viết này!
Một Số Câu Hỏi Phỏng Vấn Kiểm Thử Phần Mềm Thú Vị - Học tester tại IMIC
Một số câu hỏi phỏng vấn về kiểm thử phần mềm bạn nên tham khảo như sau:

Một Số Câu Hỏi Phỏng Vấn Kiểm Thử Phần Mềm Thú Vị - Học tester tại IMIC

1. Trong một ứng dụng hiện đang được sản xuất, một mô-đun mã đang được sửa đổi. Có cần thiết phải kiểm tra lại toàn bộ ứng dụng hay chỉ đủ để kiểm tra chức năng liên quan đến mô-đun đó? 

Vâng, câu trả lời là cả hai. Bạn sẽ phải kiểm tra chức năng của mô-đun đó cũng như các mô-đun khác. Nhưng bạn có thể phân biệt sự căng thẳng được đưa ra trên mô-đun sẽ được kiểm tra.
Tôi nghĩ kịch bản này sẽ giải thích tốt câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Nếu Mô-đun A được sửa đổi, Mô-đun B phụ thuộc vào mô-đun A và Mô-đun C là mô-đun chung độc lập với mô-đun A. 
Vì vậy, trong trường hợp này, bạn sẽ kiểm tra mô-đun A sâu cho tất cả các trường hợp thử nghiệm. Thì căng thẳng tiếp theo của bạn sẽ là trên mô-đun B. Đợi bây giờ còn mô-đun C thì sao? Bạn cũng sẽ phải kiểm tra mô-đun này nhưng có thể ít căng thẳng hơn vì mô-đun C không phụ thuộc vào mô-đun A mà có thể phụ thuộc vào mô-đun B.
Một lần nữa nếu bạn là người kiểm tra hộp trắng, bạn có thể biết mô-đun nào sẽ bị ảnh hưởng và mô-đun nào sẽ được kiểm tra. Nhưng là một người kiểm tra hộp đen, bạn cũng sẽ cần phải thực hiện kiểm tra hồi quy.

2. Tình huống khó khăn nhất bạn gặp phải trong quá trình thử nghiệm là gì?

Một câu hỏi hay! Khi tôi chuyển công việc vài năm trước, tôi đã được hỏi cùng một câu hỏi. 
Vâng, một câu trả lời tốt cho câu hỏi này là tùy thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người.
Nếu bạn gặp bất kỳ tình huống nào như vậy và tìm thấy bất kỳ lỗi thú vị nào khó tìm ra hoặc phân tích chính xác bất kỳ rủi ro dự án nào trước khi xảy ra thì đây có thể là câu trả lời cho câu hỏi này.
Hãy nhớ rằng khi trả lời một câu hỏi như vậy, hãy thực tế và đừng quá căng thẳng.

3. Bạn sẽ làm gì nếu không có Thông số chức năng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến hệ thống và nhà phát triển đã viết mã không hoạt động trong công ty nữa, nhưng bạn có hệ thống và cần kiểm tra?

Một tình huống điển hình trong các công ty Ấn Độ! Đúng? Do tỷ lệ tiêu hao cao :( 
Trong trường hợp này, bạn sẽ cần thực hiện thử nghiệm thăm dò sản phẩm. Trong thử nghiệm này, bạn sẽ biết hệ thống và quy trình làm việc cơ bản của nó. Trong thử nghiệm thăm dò, bạn cũng có thể tìm thấy một số lỗi 'chặn' khiến hệ thống gặp sự cố.
Nếu bạn là người kiểm tra hộp trắng thì bước tiếp theo bạn có thể làm là xem mã mô-đun khác nhau. Bằng cách này, bạn sẽ biết các trường hợp thử nghiệm cho các mô-đun khác nhau và mối quan hệ của các mô-đun.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự