Nội dung khóa học lập trình Python cơ bản

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 1152 lượt xem bài viết này!
Nội dung khóa học lập trình Python cơ bản
Python là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất hiện có. Có thể là phát triển web, machine learning (máy học) và AI, hoặc thậm chí lập trình vi điều khiển (micro-controller), Python đã tìm thấy vị trí của nó ở khắp mọi nơi.

Nội dung khóa học lập trình Python cơ bản

Bài viết này cung cấp một giới thiệu ngắn gọn về Python cho người mới bắt đầu học ngôn ngữ. Bài viết này nhắm đến người mới bắt đầu tuyệt đối không có kinh nghiệm về Python trước đó, mặc dù một số kiến thức lập trình trước sẽ có ích, nhưng không nhất thiết phải có.
Tôi đã thấy rằng cách tốt nhất để học là cố gắng hiểu lý thuyết và sau đó tự mình thực hiện ví dụ này. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ không giỏi lập trình hơn trừ khi bạn thực hành !

imic-edu-vn-noi-dung-khoa-hoc-lap-trinh-python-co-ban-1

Tại sao nên học Python?

    Để trả lời cho thắc mắc của BẠN, IMIC đã có 1 bài viết chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra được tầm quan trọng của ngôn ngữ lập trình Python này và nên bắt đầu với Python sớm để không bỏ lỡ cơ hội thành công với Python.
   Xem bài viết tại link: http://www.imic.edu.vn/tin-tuc-cong-nghe/30685/tai-sao-nen-hoc-lap-trinh-python.html

Mục tiêu khóa đào tạo lập trình Python?

•    Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của việc viết các Python Scripts.
•    Hiểu rõ về các phần tử Python Scripts cốt lõi như biến và cấu trúc điều khiển luồng.
•    Khám phá cách làm việc với Lists và Sequence Data.
•    Lập trình các Python Functions để tạo điều kiện tái sử dụng mã lập trình.
•    Sử dụng Python để đọc và ghi tệp dữ liệu.
•    Cách tạo mã lập trình mạnh mẽ bằng cách xử lý các lỗi và ngoại lệ đúng cách.
•    Làm việc với thư viện chuẩn Python Standard Library.
•    Hiểu rõ về các tính năng Hướng Đối Tượng của Python - Object-Oriented.
•    Tìm kiếm văn bản bằng cách sử dụng Regular Expressions.

Điều kiện tiên quyết:

   Thành viên tham gia lớp đào tạo có thể thoải mái sử dụng hệ điều hành (Linux, Unix, Windows, Solaris, Mac OS X, v.v.) mà sẽ chạy Python. Mặc dù không bắt buộc, các kỹ năng cơ bản với ít nhất một ngôn ngữ lập trình khác.

Tài liệu đào tạo:

   Tất cả thành viên tham gia lớp đào tạo Python sẽ nhận được tài liệu chuẩn để tham khảo (Python® Notes for Professionals - 700+ pages).

Yêu cầu phần mềm:

•    Yêu cầu hệ thống?
o    Windows, Linux hoặc Mac OS XPython 2.6, 2.7 hoặc 3.x.
o    Ổ cứng SSD 128 Gb trở lên.
o    RAM 4 GB
o    Dung lượng ổ trống 20 Gb trở lên.
•    Yêu cầu quyền?
o   Truy cập được Internet để tra cứu tài nguyên khi cần.
•    Yêu cầu cài đặt?
o    Cài IDE có hỗ trợ lập trình Python (PyCharm Community Edition).
o    Có thể xài một IDE khác.

Nội dung Chương trình đào tạo lập trình Python cơ bản cho người mới bắt đầu:
•    Git/GitLab Skills
o    Create and management your project.
o    Create and management your TeamWork.
o   Add/Remove member to TeamWork.
o    Create and management branch in Remote Repositoty.
o    Monitoring Activity Remote Repository.
o    Working with SourceTree.
o    Working with Remote Repository by Git Command: Clone, Add, Commit, Pull, Push, Fetch, Global Configs, ...
•    An Overview of Python
o    What is Python?
o    Interpreted languages
o    Advantages and disadvantages
o    Downloading and installing
o    Which version of Python
o    Where to find documentation
•    The python environment
o    Structure of a Python script
o    Using the interpreter interactively
o    Running standalone scripts under Unix and Windows
    Getting Started
o    Using variables
o    String types: normal, raw and Unicode
o    String operators and expressions
o    Math operators and expressions
o    Writing to the screen
o    Command line parameters
o    Reading from the keyboard
•    Flow Control
o    About flow control
o    Indenting is significant
o    The if and elif statements
o    while loops
o    Using lists
o    Using the for statement
o    The range() function
•    Array types
o    list operations
o    list methods
o    Strings are special kinds of lists
o    tuples
o    sets
o    Dictionaries
•    Working with Files
o    Text file I/O overview
o    Opening a text file
o    Reading text files
o    Raw (binary) data
o    Using the pickle module
o    Writing to a text file
•    Dictionaries and Sets
o    Dictionary overview
o    Creating dictionaries
o    Dictionary functions
o    Fetching keys or values
o    Testing for existence of elements
o    Deleting elements
•    Functions
o    Syntax of function definition
o    Formal parameters
o    Global versus local variables
o    Passing parameters and returning values
•    Sorting
o    The sorted() function
o    Alternate keys
o    Multiple keys
o    Lambda functions
•    Errors and Exception Handling
o    Dealing with syntax errors
o    Exceptions
o    Handling exceptions with try/except
o    Cleaning up with finally
•    Modules and Packages
o    What is a module?
o    The import statement
o    Function aliases
o    Packages
•    Regular Expressions
o    RE Objects
o    Pattern matching
o    Parsing data
o    Subexpressions
o    Complex substitutions
o    RE tips and tricks
•    Highlights of the Standard Library
o    Working with the operating system
o    Grabbing web pages
o    Sending email
o    Using glob for filename wildcards
o    math and random
o    Accessing dates and times with datetime
o    Working with compressed files
•    An Introduction to Python Classes
o    About o-o programming
o    Defining classes
o    Constructors
o    Instance methods
o    Instance data
o    Class methods and data
o    Destructors
•    Mini Project with Python
Học phần 01 này là bắt buộc khi chọn theo học bất kì học phần nào nêu trên. Vì là học phần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về Python nên chưa học qua học phần này sẽ không thể nắm bắt được các kiến thức chuyên môn ở học phần khác.

Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Doanh nghiệp!

imic-edu-vn-noi-dung-khoa-hoc-lap-trinh-python-co-ban-2

Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Cá nhân!

imic-edu-vn-noi-dung-khoa-hoc-lap-trinh-python-co-ban-3

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO NHÂN SỰ
IMIC TECHNOLOGY - ĐÀO TẠO NHÂN SỰ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP
•    VPĐT Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
•    Tel & Hotline: (0243) 75 57 666 – (0243) 75 57 333 – 0988 270 588
•    VPĐT Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa nhà Phan Tôn, P.ĐaKao, Quận 01, Hồ Chí Minh.
•    Hotline: (028) 22 53 2345 – 091 6878 224
•    Website: http://www.imic.edu.vn
•    Email: tuvan@imic.edu.vn 
•    Facebook: facebook.com/imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự