Ưu điểm của việc sử dụng Cơ sở dữ liệu Oracle là gì? Khóa học lập trình Oracle SQL 12c tại IMIC

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 432 lượt xem bài viết này!
Ưu điểm của việc sử dụng Cơ sở dữ liệu Oracle là gì? Khóa học lập trình Oracle SQL 12c tại IMIC
Quản trị viên cơ sở dữ liệu Oracle, một trong những công việc cực kỳ cần thiết trong ngành CNTT. Chứng nhận cơ sở dữ liệu Oracle không chỉ mang lại một tương lai rực rỡ mà còn có những lợi ích liên tục sẽ cải thiện sự nghiệp của bạn ở mỗi bước trong cuộc sống chuyên nghiệp của bạn.

Ưu điểm của việc sử dụng Cơ sở dữ liệu Oracle là gì? Khóa học lập trình Oracle SQL 12c tại IMIC

Sau đây là những lợi thế của việc chọn Cơ sở dữ liệu Oracle:
1. Tính linh hoạt
Oracle là nơi chứa nhiều nền tảng hơn bất kỳ đối thủ nào, chạy trên hơn 100 nền tảng phần cứng và 20 giao thức mạng. Điều này làm cho việc viết một ứng dụng Oracle khá an toàn trước những thay đổi về phần cứng và hệ điều hành. Tuy nhiên, một điều lưu ý là các ứng dụng sử dụng một số cấu trúc (như field level triggers) có thể phải được làm lại khi chuyển chúng sang block mode environment. Bạn cũng có thể phát triển một ứng dụng khá đầy đủ tính năng với những kiến thức cơ bản về HĐH. 
2. Hiện diện thị trường
Oracle cho đến nay là Nhà cung cấp RDBMS lớn nhất và chi nhiều hơn cho R & D so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh. Oracle có thị phần RDBMS lớn nhất trong các lĩnh vực Máy chủ VMS, UNIX và OS / 2. Hệ thống thị trường này có nghĩa là bạn khó có thể bị Oracle bỏ rơi và luôn có rất nhiều giao diện của bên thứ ba hỗ trợ.
3. Thay đổi phiên bản
Oracle có vẻ rất giỏi trong việc thông báo chi tiết cho bạn về những gì sẽ không được hỗ trợ trong phiên bản chính tiếp theo và thường có một số chức năng backward compatibility, hoặc đơn giản là để nó hoạt động. Backward compatibility có nghĩa là bạn sẽ không phải viết lại ứng dụng khi nâng cấp DBMS. Tôi đã làm việc với Oracle kể từ V4 Beta và chưa bao giờ gặp phải những bất ngờ khó chịu theo cú pháp. 
4. Sao lưu và phục hồi
Oracle cung cấp hỗ trợ sức mạnh công nghiệp để sao lưu và phục hồi trực tuyến và khả năng chịu lỗi phần mềm tốt. Bạn cũng có thể thực hiện phục hồi point-in-time. Tất nhiên, bạn cần các cơ chế lưu trữ và không gian lưu trữ để thực hiện việc này, nhưng Oracle hỗ trợ chia dữ liệu ra thành nhiều khối và lưu trữ liên tục vào tape devices.
5. Hiệu suất
Tốc độ của một * tuned* cơ sở dữ liệu và ứng dụng Oracle khá tốt, ngay cả với các cơ sở dữ liệu lớn. Oracle giành  > 100 GB cho cơ sở dữ liệu và 10 GB dữ liệu cho  personal experience administering. Hiệu suất không chỉ tối ưu cho xử lý dữ liệu thô mà còn tối ưu cho cả locking and transaction control.
6. Hỗ trợ con trỏ
Oracle, giống như Ingres, nhưng không giống như Sybase, hỗ trợ các con trỏ giúp dễ dàng lập trình khi cần hiệu năng. Một con trỏ về cơ bản cho phép bạn xử lý từng hàng. Oracle hỗ trợ nhiều con trỏ trên mỗi kết nối Oracle phù hợp với tiêu chuẩn ANSI. 
SQL Dialect 
Theo tôi, dialect  của SQL vượt trội so với các phần mở rộng khác mà nó cung cấp so với ANSI-2. Các cấu trúc như absolute function và decode keyword là những bổ sung rất mạnh của Oracle vào SQL.
7. Hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu
Oracle có khả năng vượt trội để quản lý nhiều cơ sở dữ liệu trong cùng một transaction bằng giao thức two-phase commit. Điều này được thực hiện tốt nhất trong V7. Bạn có thể dễ dàng di chuyển nơi dữ liệu được lưu trữ từ node  này sang node khác trong mạng và có  data mirroring, giúp dễ dàng tối ưu hóa vị trí của dữ liệu theo thời gian. Điều này không dễ thực hiện với các dịch vụ từ các nhà cung cấp khác hoặc các phiên bản trước đó của Oracle, nơi bạn không thể cập nhật nhiều hơn một cơ sở dữ liệu trong một giao dịch với bất kỳ độ tin cậy nào. Điều này có nghĩa là bạn không thể di chuyển dữ liệu xung quanh mà không mã hóa lại chương trình của mình. Với V7, DBA của bạn có thể tối ưu hóa vị trí mà không cần lập kế hoạch trước bởi các lập trình viên hoặc kiểm tra lại mã trước khi di chuyển.
8. Declarative Integrity 
Oracle V7 trở đi hỗ trợ tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu (tiêu chuẩn ANSI) và V6 cho phép bạn nhập các khai báo. Với V6, bạn có thể lấy bộ công cụ (như SQL*Forms 3) để đọc các khai báo và tự động tạo code. Với V7 trở đi, thậm chí không cần điều này, vì công cụ cơ sở dữ liệu sẽ tự động thực thi tính toàn vẹn. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở cơ sở dữ liệu của mình cho người dùng cuối thông qua giao diện bên thứ ba đơn giản vì họ không thể phá vỡ quy tắc của bạn ngay cả khi họ thử. Nó giúp dễ dàng quản lý các thay đổi trong quy tắc trong doanh nghiệp và trong dữ liệu vì chỉ có một điểm duy nhất cần thực hiện thay đổi. Điều này làm giảm chi phí sửa đổi cần thiết cho hệ thống vì bạn không phải chỉnh sửa tất cả mã ứng dụng hoạt động với bảng.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự