Có nên học lập trình python – Học tại IMIC

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 782 lượt xem bài viết này!
Có nên học lập trình python – Học tại IMIC
Với sự phát triển của big data, các nhà phát triển Python có thể ứng dụng về mảng khoa học dữ liệu, đặc biệt là khi Python có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng web để thực hiện các tác vụ đòi hỏi kiến thức về máy tính.

Có nên học lập trình python – Học tại IMIC

Trong Angel list, Python là ngôn ngữ được yêu cầu nhiều thứ 2 và cũng là ngôn ngữ có mức lương trung bình cao nhất được cung cấp.

Với sự phát triển của big data, các nhà phát triển Python có thể ứng dụng  về mảng khoa học dữ liệu, đặc biệt là khi Python có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng web để thực hiện các tác vụ đòi hỏi kiến thức về máy tính.

Theo chỉ số TIOBE, Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến thứ 4 trong số 100

Là một dự án nguồn mở, Python tích cực làm việc với chu kỳ cập nhật vừa phải, đưa ra các phiên bản mới mỗi năm hoặc lâu hơn để đảm bảo nó vẫn phù hợp.

Khả năng của ngôn ngữ lập trình có liên quan cũng phụ thuộc vào việc ngôn ngữ đó có được truyền máu mới hay không. Về khối lượng tìm kiếm cho bất kỳ ai quan tâm đến việc học \

Python, nó đã tăng vọt lên vị trí số 1 khi so sánh với các ngôn ngữ khác.

Quan tâm đến việc học Python tăng 22,1% trong năm 2015

Rõ ràng, Python sẽ tiếp tục trị vì về mức độ phù hợp và có một tương lai khá tốt nhờ vào cộng đồng rộng lớn của nó.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự