Tìm hiểu về python và 1 số ví dụ phổ biến. Học python tại iMIC Technology

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 511 lượt xem bài viết này!
Tìm hiểu về python và 1 số ví dụ phổ biến. Học python tại iMIC Technology
Học lập trình Python đang được nhiều bạn lựa chọn. Bởi các tính năng và công cụ của nó rất tuyệt vời.

Tìm hiểu về python và 1 số ví dụ phổ biến. Học python tại iMIC Technology

Tìm hiểu về python và 1 số ví dụ phổ biến. Học python tại iMIC Technology

Python là ngôn ngữ lập trình đa năng mạnh mẽ được tạo bởi Guido van Rossum.

Nó có cú pháp đơn giản dễ sử dụng, làm cho nó trở thành ngôn ngữ hoàn hảo cho ai đó lần đầu tiên học lập trình máy tính.

Đây là một hướng dẫn toàn diện về cách bắt đầu với Python, tại sao bạn nên học nó và làm thế nào bạn có thể học nó. Tuy nhiên, nếu bạn biết về các ngôn ngữ lập trình khác và muốn nhanh chóng bắt đầu với Python.

Cách tốt nhất để học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào là bằng cách tự mình thực hành các ví dụ.

Bạn nên tham khảo các ví dụ này và tự mình thử chúng.

Tất cả các chương trình trong trang này đều được kiểm tra và sẽ hoạt động trên hầu hết các trình biên dịch Python3.

Hãy sử dụng mã nguồn trên hệ thống của bạn.

Ví dụ phổ biến:

  • Thêm hai số
  • In xin chào thế giới!
  • Kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không
  • Tạo một máy tính đơn giản
  • Tìm nhân tố của một số

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự