SQL là gì?Học cơ sở dữ liệu SQL như thế nào cho hiệu quả?

Cập nhật ngày: 17/09/2021 - Đã có 440 lượt xem bài viết này!
SQL là gì?Học cơ sở dữ liệu SQL như thế nào cho hiệu quả?
SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng - quan hệ.

SQL là gì?Học cơ sở dữ liệu SQL như thế nào cho hiệu quả?

SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ.
Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng - quan hệ.
SQL được sử dụng phổ biến vì những ưu điểm của nó:
- SQL cho phép người dùng tạo chế độ view, thủ tục lưu trữ, chức năng trong cơ sở dữ liệu.
- SQL giúp lấy giữ liệu từ bảng tính này sang bảng tính /khác hoặc SQL sẽ giúp lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau.
- SQL có thể được sử dụng để cấp phát và kiểm soát các thao tác của người sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ liệu.
- SQL định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trước các thao tác cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống.
- Với SQL, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác tổ chức, quản lý, truy xuất, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu.
- Cho phép nhúng trong các ngôn ngữ khác sử dụng mô-đun SQL, thư viện và trình biên dịch trước.
Mặc dù SQL không phải là một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java, song các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu.
 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự