Muốn học unity thì nên bắt đầu từ đâu? Học tại IMIC Technology.

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 398 lượt xem bài viết này!
Muốn học unity thì nên bắt đầu từ đâu? Học tại IMIC Technology.
Trong thời đại công nghệ 4.0 thì việc trở thành lập trình viên được nhiều bạn lựa chọn. Bạn Vũ Trung Tuấn có tới iMIC Technology chia sẻ là bạn đang mong  muốn theo game unity thì không biết em bắt đầu từ đâu ? và học như thế nào.

Muốn học unity thì nên bắt đầu từ đâu? Học tại IMIC Technology.

Bạn Vũ Trung Tuấn đang đi làm nhưng bạn làm trái ngành, không có làm về lập trình. Nhưng giờ bạn muốn học lập trình để có một công việc ổn định hơn. Trước đây bạn có học CNTT, và đã được tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình C++. Giờ bạn muốn học game unity thì em bắt đầu từ đâu.

Nắm được mong muốn của Tuấn, Chuyên gia của IMIC đã chia sẻ với Tuấn và định hướng cho Tuấn về khóa học.

Để bạn học được game Unity thì bạn cần phải có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình. Và ngôn ngữ đó là C#.net

Những nội dung mà các bạn cần nắm trong khóa c#.net đó là :

- Oops, C# General,
- C# Program structure,
- C# – Properties,
- C# – Namespaces,DataTypes,
- C# – Operators,C# this,
- C# – Decision Making,
- C# – Loops,C# – Functions Or Methods,
- C# – Arrays,
- C# – Classes,
- C# Encapsulation,
- C# Constructor,
- C# Destructor,For each loop,
- C# – Polymorphism,FunctionOverloading,
- C# – Inheritance,C# – Enums, Strings,
- C# – File IO,
- C# – Reading from and Writing to Text Files,List,
- C# – Delegates,
- C# – Events,C# Dictionary.

Khi bạn đã có nền tảng C# thì bạn hoàn toàn có nền tảng để học lên được lập trình game unity.

Bạn muốn tham gia khóa học đào tạo nhân sự lập trình hãy liên hệ: (024) 3 7557 666 - 0916878224  để được hỗ trợ trực tiếp !

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự