Phát triển front-end và back-end khác nhau như thế nào?

Cập nhật ngày: 19/09/2021 - Đã có 438 lượt xem bài viết này!
Phát triển front-end và back-end khác nhau như thế nào?
Đối với một trang web hướng tới người tiêu dùng, làm thế nào để các nhà phát triển phân biệt giữa phát triển front-end và các nhiệm vụ back-end?

Phát triển front-end và back-end khác nhau như thế nào?

Phát triển front-end và phát triển back-end hoạt động song song để tạo ra một trang web hoặc ứng dụng cho người dùng. Trong Thuật ngữ đơn giản, phát triển front-end là những gì được sử dụng để tạo ra màn hình trực quan mà người dùng cuối của một trang web trải nghiệm. Phát triển back-end là những gì làm cho việc trình bày phát triển front-end có thể. Khi người dùng cố gắng truy cập ứng dụng qua giao diện người dùng, thông tin liên quan sẽ được xác minh qua cơ sở dữ liệu phía sau và thông tin thích hợp sẽ được hiển thị cho người dùng thông qua máy chủ Web phía sau.

Giao diện người dùng thường bao gồm HTML, CSS và JavaScript tạo các trang, menu, nút và mọi thứ khác tạo thành nền tảng của những gì người dùng nhìn thấy trong trình duyệt Web của mình. Vì vậy, ai đó làm việc như một nhà phát triển front-end sẽ quen thuộc với mã tập trung vào hiển thị và cũng có thể có kỹ năng thiết kế Web với các công cụ như Photoshop.

Phần cuối thường bao gồm một máy chủ Web lưu trữ một ứng dụng (được xây dựng với mã như PHP , Python ,   Ruby on Rails , C / C # / C ++ , .NET hoặc Java ), giao tiếp với cơ sở dữ liệu (sử dụng một cái gì đó như MySQL hoặc Microsoft Truy cập) để cung cấp thông tin mà giao diện người dùng trình bày. Các nhà phát triển back-end có chuyên môn trong việc xây dựng các ứng dụng có thể định vị và phân phối dữ liệu một cách hiệu quả. Ngày càng nhiều, các công ty đang chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ có thể giúp việc xử lý này nhanh hơn, đặc biệt là phát triển ứng dụng di động.

Như một ví dụ về cách các hệ thống front-end và back-end hoạt động cùng nhau, hãy xem xét một trang web có nội dung khác nhau mà người dùng có quyền truy cập khác nhau có thể truy cập được. Khi người dùng truy cập trang web và cố gắng truy cập vào một trang nhất định, họ sẽ được yêu cầu đăng nhập; thông tin đăng nhập đó sẽ được xác thực thông qua tra cứu cơ sở dữ liệu và sau đó ứng dụng back-end giao tiếp với giao diện người dùng (đôi khi qua chương trình trung gian) để hiển thị trang phù hợp cho người dùng.
Hầu hết các nhà phát triển chuyên về phát triển front-end hoặc phát triển back-end, mặc dù thường có sự giao thoa giữa hai khu vực. Ngoài ra còn có những gì được gọi là nhà phát triển toàn ngăn xếp xử lý cả ứng dụng cơ sở dữ liệu và mã cơ sở dữ liệu và mã trình bày phía trước .

Hi vọng bài viết sẽ mang đến thông tin hấp dẫn cho các bạn, IMIC chúc các bạn thành công!!!

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự