10 CÔNG CỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HÀNG ĐẦU

Cập nhật ngày: 17/09/2021 - Đã có 868 lượt xem bài viết này!
10 CÔNG CỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HÀNG ĐẦU
Nhu cầu ngày càng tăng và tầm quan trọng của phân tích dữ liệu trên thị trường đã tạo ra nhiều cơ hội trên toàn thế giới. Việc lọt vào danh sách các công cụ phân tích dữ liệu hàng đầu trở nên hơi khó khăn vì các công cụ nguồn mở phổ biến hơn, thân thiện với người dùng và định hướng hiệu suất hơn so với phiên bản trả phí. Có nhiều công cụ nguồn mở không yêu cầu nhiều / bất kỳ mã hóa nào và quản lý để cung cấp kết quả tốt hơn các phiên bản trả phí, ví dụ: - Lập trình R trong khai thác dữ liệu và c

10 CÔNG CỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HÀNG ĐẦU


1. Lập trình R
R là công cụ phân tích hàng đầu trong ngành và được sử dụng rộng rãi để thống kê và mô hình hóa dữ liệu. Nó có thể dễ dàng thao tác dữ liệu của bạn và trình bày theo những cách khác nhau. Nó đã vượt quá SAS theo nhiều cách như dung lượng dữ liệu, hiệu suất và kết quả. R biên dịch và chạy trên nhiều nền tảng viz -UNIX, Windows và MacOS. Nó có 11,556 gói và cho phép bạn duyệt các gói theo danh mục. R cũng cung cấp các công cụ để tự động cài đặt tất cả các gói theo yêu cầu của người dùng, cũng có thể được lắp ráp tốt với Dữ liệu lớn.

2. Công khai Tableau
Tableau Public là phần mềm miễn phí kết nối bất kỳ nguồn dữ liệu nào có thể là Kho dữ liệu của công ty, Microsoft Excel hoặc dữ liệu dựa trên web và tạo trực quan hóa dữ liệu, bản đồ, bảng điều khiển, v.v. với các cập nhật theo thời gian thực trên web. Họ cũng có thể được chia sẻ thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc với khách hàng. Nó cho phép truy cập để tải tập tin ở các định dạng khác nhau. Nếu bạn muốn thấy sức mạnh của tableau, thì chúng ta phải có nguồn dữ liệu rất tốt. Các khả năng Dữ liệu lớn của Tableau làm cho chúng trở nên quan trọng và người ta có thể phân tích và trực quan hóa dữ liệu tốt hơn bất kỳ phần mềm trực quan hóa dữ liệu nào khác trên thị trường.

3. python 
Python là một ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng, dễ đọc, viết, duy trì và là một công cụ nguồn mở miễn phí. Nó được phát triển bởi Guido van Rossum vào cuối những năm 1980, hỗ trợ cả phương pháp lập trình chức năng và cấu trúc. 
Phython rất dễ học vì nó rất giống với JavaScript, Ruby và PHP. Ngoài ra, Python có thư viện máy học rất tốt viz. Scikitlearn, Theano, Tensorflow và Keras. Một tính năng quan trọng khác của Python là nó có thể được lắp ráp trên bất kỳ nền tảng nào như máy chủ SQL, cơ sở dữ liệu MongoDB hoặc JSON. Python cũng có thể xử lý dữ liệu văn bản rất tốt.

4. SAS
Sas là một môi trường lập trình và ngôn ngữ để thao túng dữ liệu và là công ty hàng đầu về phân tích, được phát triển bởi Viện SAS vào năm 1966 và được phát triển thêm vào những năm 1980 và 1990. SAS có thể dễ dàng truy cập, quản lý và có thể phân tích dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào. SAS đã giới thiệu một bộ sản phẩm lớn vào năm 2011 cho trí thông minh của khách hàng và nhiều mô-đun SAS cho web, phương tiện truyền thông xã hội và phân tích tiếp thị được sử dụng rộng rãi để thu hút khách hàng và khách hàng tiềm năng. Nó cũng có thể dự đoán hành vi của họ, quản lý và tối ưu hóa thông tin liên lạc.

5. Tia lửa Apache
Đại học California, Phòng thí nghiệm AMP của Berkeley, đã phát triển Apache vào năm 2009. Apache Spark là một công cụ xử lý dữ liệu quy mô lớn nhanh và thực thi các ứng dụng trong cụm Hadoop nhanh hơn 100 lần trong bộ nhớ và nhanh hơn 10 lần trên đĩa. Spark được xây dựng trên khoa học dữ liệu và khái niệm của nó làm cho khoa học dữ liệu trở nên dễ dàng. Spark cũng phổ biến cho các đường ống dữ liệu và phát triển mô hình học máy. 
Spark cũng bao gồm một thư viện - MLlib, cung cấp một bộ thuật toán máy tiến bộ cho các kỹ thuật khoa học dữ liệu lặp đi lặp lại như Phân loại, Hồi quy, Lọc cộng tác, Phân cụm, v.v.

6.Excel
Excel là một công cụ phân tích cơ bản, phổ biến và được sử dụng rộng rãi gần như trong tất cả các ngành công nghiệp. Cho dù bạn là một chuyên gia về Sas, R hay Tableau, bạn vẫn sẽ cần sử dụng Excel. Excel trở nên quan trọng khi có yêu cầu phân tích dữ liệu nội bộ của khách hàng. Nó phân tích tác vụ phức tạp tóm tắt dữ liệu với bản xem trước của các bảng trụ giúp lọc dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng. Excel có tùy chọn phân tích kinh doanh nâng cao giúp mô hình hóa các khả năng có các tùy chọn dựng sẵn như phát hiện mối quan hệ tự động, tạo ra các biện pháp DAX và nhóm thời gian.

7.  RapidMiner
RapidMiner là một nền tảng khoa học dữ liệu tích hợp mạnh mẽ được phát triển bởi cùng một công ty thực hiện phân tích dự đoán và các phân tích nâng cao khác như khai thác dữ liệu, phân tích văn bản, học máy và phân tích hình ảnh mà không cần lập trình. RapidMiner có thể kết hợp với bất kỳ loại nguồn dữ liệu nào, bao gồm Access, Excel, Microsoft SQL, dữ liệu Tera, Oracle, Sybase, IBM DB2, Ingres, MySQL, IBM SPSS, Dbase, v.v. Công cụ này rất mạnh có thể tạo ra các phân tích dựa trên thực tế cài đặt chuyển đổi dữ liệu cuộc sống, tức là bạn có thể kiểm soát các định dạng và bộ dữ liệu để phân tích dự đoán.

8. Kinime
KNIME Được phát triển vào tháng 1 năm 2004 bởi một nhóm các kỹ sư phần mềm tại Đại học Konstanz. KNIME đang dẫn đầu các công cụ phân tích tích hợp, báo cáo và mã nguồn mở cho phép bạn phân tích và mô hình hóa dữ liệu thông qua lập trình trực quan, nó tích hợp các thành phần khác nhau để khai thác dữ liệu và học máy thông qua khái niệm đường ống dữ liệu mô-đun.

9. QlikView
QlikView có nhiều tính năng độc đáo như công nghệ được cấp bằng sáng chế và xử lý dữ liệu trong bộ nhớ, thực hiện kết quả rất nhanh cho người dùng cuối và lưu trữ dữ liệu trong báo cáo. Liên kết dữ liệu trong QlikView được duy trì tự động và có thể được nén đến gần 10% so với kích thước ban đầu của nó. Mối quan hệ dữ liệu được hiển thị bằng cách sử dụng màu sắc - một màu cụ thể được cung cấp cho dữ liệu liên quan và màu khác cho dữ liệu không liên quan.

10. Splunk
Splunk là một công cụ phân tích và tìm kiếm dữ liệu do máy tạo ra. Splunk lấy tất cả dữ liệu nhật ký dựa trên văn bản và cung cấp một cách đơn giản để tìm kiếm thông qua nó, người dùng có thể lấy tất cả các loại dữ liệu và thực hiện tất cả các loại phân tích thống kê thú vị trên đó và trình bày nó ở các định dạng khác nhau.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự