Lộ trình trở thành lập trình viên front - end 2019

Cập nhật ngày: 17/09/2021 - Đã có 640 lượt xem bài viết này!
Lộ trình trở thành lập trình viên front - end 2019
Bắt đầu học như thế nào? Front-end là con đường đầu tiên của lập trình viên để xây dựng web. Các kỹ năng cần có như: HTML, CSS, JavaScript kết hợp ý tưởng độc đáo chắc chắn lập trình viên nào cũng thành công.

Lộ trình trở thành lập trình viên front - end 2019


Ở đây mình chỉ xin nêu ý tưởng cá nhân kết hợp với các thông tin tìm hiểu qua các trang web khác nhau về lộ trình trở thành một lập trình viên Front-end.

1. HTML
2. CSS
3. Javascript
4. jQuery
5. Package Managers
6. Chọn một framework
7. Server Side Rendering

Các kỹ năng mà bạn đã có cho đến thời điểm này là đủ để giúp bạn có được vị trí cho bất kỳ vai trò “Kỹ thuật Front-end” nào. Nhưng đừng dừng ở đây vội!
Tìm hiểu về Server Side Rendering trong bất kỳ framework nào bạn đã chọn. Có các tùy chọn khác nhau, tùy thuộc vào framework bạn đang sử dụng.
Ví dụ: nếu bạn quyết định sử dụng React, các tùy chọn đáng chú ý nhất là Next.js và After.js. Đối với Angular, có Universal. Và đối với Vue.js có Nuxt.js.

Và cuối cùng, tìm cho mình 1 nơi đào tạo uy tín và chất lượng các bạn nhé!!
IMic – chính là một sự gợi ý giành cho bạn! Đã có rất nhiều học viên đã lựa chọn IMIC, còn bạn thì sao? 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự