Lập trình viên Front-end là gì?

Cập nhật ngày: 04/06/2023 - Đã có 280 lượt xem bài viết này!
Lập trình viên Front-end là gì?
Đằng sau mỗi trang web đẹp là một nhà phát triển front-end tài năng. Những lập trình viên có khuynh hướng thẩm mỹ này có khả năng logic để xây dựng phần chức năng của các trang web mà người dùng tương tác. Họ sắc sảo, sáng tạo và cam kết không ngừng cải tiến kỹ thuật của họ. Nghe có giống bạn không? Đọc tiếp.

Lập trình viên Front-end là gì?


Đây là những gì một nhà phát triển front-end thực hiện hàng ngày:

- Sử dụng ba ngôn ngữ khác nhau (HTML, CSS và JavaScript) để xây dựng các trang web thân thiện với người dùng và giải quyết các vấn đề phức tạp, thường là với bản dùng thử và lỗi.
- Làm việc với các nhà thiết kế để thực hiện các yếu tố mang lại cho một trang web hoặc ứng dụng gốc cái nhìn và cảm nhận mong muốn của nó.
- Luôn cập nhật các thực tiễn tốt nhất liên tục phát triển thông qua một cộng đồng hợp tác của các nhà phát triển nắm bắt nguồn mở. Các nhà phát triển front-end có thể sử dụng các bản tin như JavaScript Weekly, Dev / Design Roundup và podcast như JavaScript Jabber để cập nhật.
- Các nhà phát triển front-end được sinh ra là cộng tác viên, nhà truyền thông hàng đầu, người giải quyết vấn đề nhạy bén, có đầu óc trực quan và kiên cường khi luôn đi đầu trong các hoạt động tốt nhất liên tục phát triển của ngành. Bạn có tốn gì không?
- Nếu câu trả lời là có, đã đến lúc bạn phải làm quen với ba khối xây dựng phát triển front-end: HTML, CSS và JavaScript.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự