Tầm quan trọng của kiểm thử hồi quy

Cập nhật ngày: 07/12/2021 - Đã có 330 lượt xem bài viết này!
Tầm quan trọng của kiểm thử hồi quy
Kiểm tra hồi quy được định nghĩa là một loại kiểm thử phần mềm để xác nhận rằng một chương trình hoặc một sự thay đổi mã gần đây đã không ảnh hưởng xấu đến các tính năng đã được phát triển và thử nghiệm của các thành phần khác.

Tầm quan trọng của kiểm thử hồi quy


Trong quá trình kiểm tra hồi quy, tất cả hoặc một tập hợp các trường hợp thử nghiệm đã được thực thi sẽ được thực hiện lại. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng các tính năng/chức năng hiện có đang hoạt động tốt sau khi thực hiện một số cải tiến mã.

Tầm quan trọng của kiểm tra hồi quy
Chúng ta cần thực hiện Kiểm tra hồi quy khi bạn đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào dưới đây trong dự án/phát triển sản phẩm của mình:
- Yêu cầu thay đổi và chúng ta sửa đổi mã dựa trên yêu cầu mới.
- Bổ sung tính năng mới trong dự án / sản phẩm của bạn.
- Sửa chữa các khuyết tật nghiêm trọng.
- Khắc phục mọi sự cố liên quan đến hiệu suất. 

Sự khác biệt giữa Kiểm lại và Kiểm hồi quy
- Kiểm tra lại là một loại thử nghiệm được thực hiện khi chức năng hoặc lỗi được cố định và người kiểm tra đang thử nghiệm lại chức năng hoặc lỗi để đảm bảo sửa mã đang hoạt động như mong đợi.
- Kiểm tra hồi quy được thực hiện khi ứng dụng của bạn trải qua một sự thay đổi mã. Mục đích là để đảm bảo rằng mã mới không ảnh hưởng đến các phần khác của ứng dụng phần mềm.

Có 4 loại của kỹ thuật kiểm tra hồi quy
- Kiểm tra hồi quy khắc phục (Corrective Regression Testing): nó áp dụng khi không có thay đổi về mã và chúng tôi có thể sử dụng lại các trường hợp thử nghiệm mà không sử dụng bất kỳ sửa đổi nào.
- Kiểm tra hồi quy lũy tiến (Progressive Regression Testing): nó áp dụng khi có sự thay đổi mã và chúng ta cần phải thêm các trường hợp thử nghiệm hoặc sửa đổi các trường hợp thử nghiệm hiện có.
- Chiến lược thử lại tất cả (Progressive Regression Testing): trong kỹ thuật này, chúng tôi phải chạy toàn bộ bộ thử nghiệm để đảm bảo không có gì xảy ra trong ứng dụng của chúng tôi mặc dù việc sửa đổi mã chỉ xảy ra ở một vài phần của chương trình.
- Chiến lược chọn lọc (The Selective Strategy): trong kỹ thuật này, chúng tôi chỉ phải chạy các trường hợp thử nghiệm của các module mà mã được thay đổi, thay vì chạy toàn bộ bộ thử nghiệm.

Lợi ích của kiểm tra hồi quy
- Hình thức kiểm tra này làm tăng cơ hội xác định các lỗi xảy ra do thay đổi mã.
- Nó sẽ giúp chúng ta phát hiện các tác động bất lợi do thay đổi môi trường hoạt động.
- Kiểm tra hồi quy sẽ làm tăng chất lượng sản phẩm.
- Sẽ hữu ích hơn nếu bao gồm Kiểm tra hồi quy bất cứ khi nào bạn thực hiện kiểm tra tích hợp trong ứng dụng của mình. 

Tôi hy vọng bài này cung cấp cho bạn một số lượng kiến thức hợp lý về tầm quan trọng của Kiểm tra hồi quy trong Vòng đời kiểm thử phần mềm và cách nó mang lại lợi ích cho dự án của bạn khi bạn đưa nó vào kế hoạch thử nghiệm của bạn. Tự động hóa việc kiểm tra hồi quy sẽ hiệu quả hơn về năng suất cho những nhóm có khủng hoảng tài nguyên.
 

BTV.Trần Thị Thu Trang
Phòng Truyền Thông IMIC Technology Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: trangttt2@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự