Tại sạo bạn nên chuyển từ Manual Testing sang Automation Testing?

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 318 lượt xem bài viết này!
Tại sạo bạn nên chuyển từ Manual Testing sang Automation Testing?
Kiểm thử tự động được xử lý thông qua khung chương trình tự động kiểm tra và có thể được chạy lại bất cứ lúc nào và sử dụng được cho nhiều lần.

Tại sạo bạn nên chuyển từ Manual Testing sang Automation Testing?

Tại sao các tổ chức cần kết hợp các công cụ kiểm thử tự động hóa thay cho kiểm thử thủ công?

Trong kịch bản hiện tại, các thử nghiệm thủ công mệt mỏi và tốn thời gian đã được thay thế bằng các chương trình thử nghiệm tự động có hệ thống. Ban đầu, kiểm thử tự động đòi hỏi những nỗ lực tăng lên và nhưng lợi ích lâu dài làm cho nó trở thành một quy trình bắt buộc phải có về chất lượng và hiệu quả. Các điểm được mô tả dưới đây hỗ trợ thực tế này:

  • Các công cụ tự động cung cấp các trường hợp kiểm thử nhanh, hiệu quả và thường xuyên theo môi trường hệ thống phần mềm luôn thay đổi, kiểm soát tự động hóa hiện có để phát triển phần mềm hiệu quả.
  • Các thử nghiệm tự động hoàn toàn phù hợp với các trường hợp có các thử nghiệm lặp đi lặp lại, cùng với các phục hồi thử nghiệm hồi quy liên tục.
  • Các công cụ kiểm thử tự động cung cấp kết quả thành thạo và nhanh chóng khi có một bộ lớn các Test Case.
  • Các công cụ tự động hoạt động thành thạo khi có nhu cầu mô phỏng số lượng lớn người dùng.
  • Yêu cầu chính của kiểm thử phần mềm là phân phối kịp thời, có thể đạt được hiệu quả với các công cụ tự động, vì nó xử lý các mô-đun được sử dụng lại liên quan đến các thử nghiệm khác nhau.
  • So với thử nghiệm thủ công, trong đó thử nghiệm lặp đi lặp lại làm cho quá trình tốn thời gian và gian nan, thử nghiệm tự động cho phép phạm vi thử nghiệm rộng rãi, với thử nghiệm dựa trên dữ liệu và thử nghiệm trên các nền tảng khác nhau.
  • Kiểm tra tự động cho phép thực hiện kiểm tra nhiều lần và chính xác, không có sự tương tác của người dùng, cung cấp cho người kiểm tra chức năng hiệu quả và có thẩm quyền.

Công cụ Kiểm thử

Trong số các công cụ khác nhau trên thị trường hiện nay, công cụ tự động hóa được ưa thích và sử dụng phổ biến nhất trong các tổ chức là QTP (Quick Test Professional) từ HP, hiện được gọi là UFT (Kiểm tra chức năng hợp nhất). Công cụ này đã là một trong những công cụ kiểm tra lâu đời và thành thạo nhất và cung cấp chức năng kiểm tra cao cấp cho người kiểm tra.

Nếu bạn đang muốn làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm và muốn làm việc trên nền tảng chất lượng, thì QTP sẽ phù hợp nhất với bạn, vì nó mang lại khả năng to lớn và sự phát triển nghề nghiệp. Một khóa đào tạo QTP chất lượng sẽ nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn và sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng nâng cao để thực hiện kiểm tra kỹ năng.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự