Có gì mới trong Angular 7?

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 631 lượt xem bài viết này!
Có gì mới trong Angular 7?
Angular hiện là một framework khá mạnh dùng để xây dựng các ứng dụng Web và Mobile Apps trong các dự án. Giúp tăng tốc độ xử lý cho website lên nhiều lần cũng như hiệu quả trong công tác bảo trì dự án web!

Có gì mới trong Angular 7?Phiên bản 7.1 của Angular, khung JavaScript phổ biến của Google để xây dựng các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn tạo ra mã tốt hơn và hỗ trợ rất mạnh, hiện phiên bản này đã có sẵn, với sự cải tiến đối với bộ định tuyến của framework làm việc.

Angular cung cấp sự phụ thuộc, đặc biệt hữu ích cho việc lắp ráp các dịch vụ dữ liệu cho các ứng dụng, cùng với việc sử dụng một khuôn mẫu HTML để soạn các thành phần. Trong Angular, các nhà phát triển vẫn soạn các thành phần với một thành phần HTML kết nối với mã TypeScript cho các phần bắt buộc của chương trình.

Bạn có thể tải bản phát hành Angular 7.1 từ GitHub.

Trong khi được coi là bản phát hành nhỏ chủ yếu tập trung vào sửa lỗi, bộ định tuyến trong Angular 7.1 đã thêm chế độ pathParamsChange cho runGuardsAndResolvers, nghĩa là bảo vệ và giải quyết sẽ bỏ qua các thay đổi đối với tham số tùy chọn như tham số truy vấn và ma trận. Khi đường dẫn hoặc bất kỳ thông số nào thay đổi tính năng bảo vệ và xử lý sẽ khởi động.

Tiếp tục tập trung vào hiệu suất, đã phân tích những sai lầm phổ biến trên toàn hệ sinh thái. Chúng tôi phát hiện ra rằng nhiều nhà phát triển đã bao gồm các polyfill phản ánh siêu dữ liệu trong sản xuất, điều này chỉ cần thiết trong phát triển.

Để khắc phục điều này, một phần của bản cập nhật cho v7 sẽ tự động loại bỏ điều này khỏi tệp polyfills.ts của bạn, và sau đó bao gồm nó như là một bước xây dựng khi xây dựng ứng dụng của bạn ở chế độ JIT, loại bỏ phần này khỏi các bản dựng sản xuất theo mặc định.

Với v7 cũng đang mặc định các dự án mới để tận dụng Ngân sách gói trong CLI của chúng tôi. Các ứng dụng mới sẽ cảnh báo khi gói ban đầu lớn hơn 2MB và sẽ báo lỗi ở mức 5MB. Những ngân sách này dễ thay đổi trong angular.json của bạn.

 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự