Bạn có phải là một IT Business Analyst chuyên nghiệp?

Cập nhật ngày: 10/12/2023 - Đã có 730 lượt xem bài viết này!
Bạn có phải là một IT Business Analyst chuyên nghiệp?
Tôi chắc là rất nhiều người trong số bạn nghĩ mình là một IT Business Analyst (BA) chuyên nghiệp. Bạn tham gia các khoá đào tạo, tham gia thảo luận ở các cộng đồng trên internet và viết yêu cầu nghiệp vụ xuất sắc. Nhưng làm sao bạn có thể trả lời câu hỏi trên nếu bạn thực sự là một IT Business Analyst chuyên nghiệp?

Bạn có phải là một IT Business Analyst chuyên nghiệp?

Danh mục:

1. Bạn có biết chính xác tất cả các khách hàng của bạn?

2. Bạn có biết chính xác vấn đề bạn đang giải quyết cho các khách hàng của bạn?

3. Bạn có sự đồng cảm với các khách hàng của bạn?

4. Tất cả mọi người thích thú với cuộc họp của bạn? Các cuộc họp của bạn có luôn vui vẻ và thích thú?

1. Bạn có biết chính xác tất cả các khách hàng của bạn?

Tôi định nghĩa “khách hàng” ở đây là những ai đang sử dụng kết quả công việc của bạn để hoàn thành công việc của họ. Bạn chú ý rằng tôi đang đề cập đến “kết quả công việc” chứ không phải là “yêu cầu nghiệp vụ”. Một IT Business Analyst chuyên nghiệp chuyển giao nhiều hơn một tập hợp các yêu cầu nghiệp vụ đã được tài liệu hoá. Nếu bạn đang làm công việc tài liệu hoá yêu cầu thì bạn nên dừng đọc bài viết ở đây. Bạn không phải là một IT Business Analyst chuyên nghiệp. Nếu bạn tiếp tục đọc, bạn cần dành vài phút để ghi ra ai là người mà bạn nghĩ là khách hàng của bạn trong dự án bạn đang tham gia trước khi đọc tiếp.

Những IT Business Analyst chuyên nghiệp hiểu một cách rõ ràng họ đang phục vụ cho một nhóm khách hàng đa dạng. Nếu kết quả ghi ra của bạn là: các nhà phát triển; các kỹ sư kiểm thử; các kiến trúc sư phần mềm; các chuyên gia ở một mảng nghiệp vụ (Subject Matter Expert – SME); Project Managers; Product Owner; Product Manager; những khách hàng nội bộ, người mà đang sử dụng hoặc hỗ trợ cho dự án; những khách hàng bên ngoài, người mà đang sử dụng và trả tiền cho hệ thống của bạn và các nhà điều hành quản lý thì bạn đang trên con đường trở thành một IT Business Analyst chuyên nghiệp.

Để thành công, bạn cần xem xét tất cả các đối tượng, người sẽ bị ảnh hưởng bởi giải pháp mà bạn và nhóm của bạn đang làm việc. Quên hoặc bỏ qua một khách hàng sẽ dẫn đế những thiếu sót của các kỳ vọng mà doanh nghiệp muốn đạt được và làm tăng lên các nguy cơ giải pháp đề xuất của bạn không được chấp nhận. Áp lực phát triển một giải pháp đáp ứng tốt các yêu cầu luôn là thách thức rất lớn cho Business Analyst, thật dễ để viết tài liệu chi tiết cho các nhà phát triển và chuyên viên kiểm thử hiểu.

Các IT Business Analyst chuyên nghiệp thường chuyển giao nhiều hơn những gì được tài liệu hoá cho các nhà phát triển và chuyên viên kiểm thử. Họ tập trung vào giải thích vấn đề đang gặp phải, cần phải giải quyết và tầm nhìn về giải pháp. IT Business Analyst chuyên nghiệp luôn hiểu một cách rõ ràng phạm vi của dự án và giúp đội dự án giới hạn sự mở rộng của phạm vị.

Các Business Analyst phục vụ cho nhiều nhóm khách hàng, tất cả họ có độ ưu tiên và lịch trình khác nhau trong dự án như:

-  Các nhà phát triển và kiểm thử quan tâm nhiều nhất đến tài liệu chi tiết của nghiệp vụ và tài liệu kỹ thuật. Họ cần biết chính xác những gì cần phát triển và những gì cần kiểm thử đó     là lý do tại sao họ có xu hướng tập trung vào chi tiết yêu cầu.
-  Các Product Manager, Product Owner quan tâm nhiều nhất đến sản phẩm chuyển giao có thoả mãn các nhu cầu kinh doanh của khách hàng (người trả tiền cho dự án).
-  Khách hàng nội bộ thì quan tâm nhiều đến làm thế nào để giải pháp nhận sẽ được sự hỗ trợ.
-  Các nhà quản lý điều hành thì không quan tâm nhiều đến chi tiết tài liệu nghiệp vụ, tài liệu kỹ thuật. Họ quan tâm đến tổng chi phí, thời gian của dự án, và dự án có mang lại lợi nhuận mới hay không? Tất nhiên, những khách hàng bên ngoài của bạn, người sẽ chi trả cho giải pháp của bạn muốn vấn đề của họ được giải quyết.

Các IT Business Analyst chuyên nghiệp nhận ra rằng họ phải làm nhiều hơn là việc viết yêu cầu rõ ràng cho các nhà phát triển và testers. Họ luôn phải truyền đạt tầm nhìn, phạm vi và lý do tại sao chúng ta phải hoàn thành dự án đến tất cả mọi người.

2. Bạn có biết chính xác vấn đề bạn đang giải quyết cho các khách hàng của bạn?

Một giải pháp tốt cần minh bạch hướng giải quyết về một vấn đề đã được xác định. Thử hỏi chính bạn xem liệu có bao nhiêu khách hàng của bạn có thể mô tả đầy đủ vấn đề cần bạn giải quyết. Nếu câu trả lời là “Không nhiều” thì bạn cần giao tiếp với họ để làm sáng tỏ vấn đề.

Các IT Business Analyst chuyên nghiệp xác định rõ ràng các vấn đền cần giải quyết, xác định các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và giao tiếp với khách hàng sớm và thường xuyên. Tất cả mọi người cần được nhắc nhở tại sao chúng ta tạo ra giải pháp này? Phát triển phần mềm luôn cần một khoảng thời gian nhất định. Việc lãng quên lý do tại sao chúng ta tạo ra giải pháp này trong giai đoạn đầu là nguyên nhân dẫn dắt sự mở rộng của phạm vi hoặc các kỳ vọng bị bỏ sót. Một IT Business Analyst chuyên nghiệp luôn đảm bảo điều này không diễn ra.

3. Bạn có sự đồng cảm với các khách hàng của bạn?

Bạn có thật sự hiểu được sự khổ sở mà họ đang trải qua với vấn đề mà đội của bạn đang giải quyết? Một IT Business Analyst chuyên nghiệp dành nhiều thời gian để quan sát (Observation), phân tích các quy trình nghiệp vụ liên quan và trải nghiệm các tình huống cụ thể liên quan đến vấn đề cần được giải quyết. Sự đồng cảm cho phép một Business Analyst tập trung vào các vấn đề trải nghiệm của khách hàng trong các giải pháp đề xuất. Các thời hạn, các ràng buộc về tài nguyên và cân nhắc các phạm vi có thể gây tác động đến hành vi của khách hàng. Tuy nhiên, khi có sự đồng cảm cho phép Business Analyst và khách hàng có chung một tiếng nói trong quy trình phát triển sản phẩm.

4. Tất cả mọi người thích thú với cuộc họp của bạn? Các cuộc họp của bạn có luôn vui vẻ và thích thú?

Các IT Business Analyst chuyên nghiệp luôn có một danh sách các hạng mục, các mục tiêu cho một cuộc họp được truyền thông rõ ràng. Các IT Business Analyst chuyên nghiệp luôn luôn chuẩn bị các cuộc họp của họ bằng cách chuẩn bị các kỹ thuật tạo thuận lợi phù hợp. Bạn nên sử dụng các kỹ thuật tạo thuận lợi một cách sáng tạo như các trò chơi tương tác để tăng tính tương tác trong các cuộc họp của bạn.

Có phải cuộc họp của bạn có mọi người ngồi xung quanh một cái bàn, trong khi họ làm việc riêng trên laptop hoặc điện thoại của họ? Nếu điều đó xảy ra thì họ không hoàn toàn gắn kết và họ không hoàn toàn tham dự vào cuộc họp của bạn. Đừng ngại lôi kéo mọi người ra khỏi ghế của họ để tham gia phiên thảo luận của bạn trên tấm bảng của phòng họp.

IT Business Analyst là vai trò đặc biệt gắn kết người làm kinh doanh và người làm kỹ thuật để cùng nhau giải quyết các vấn đề mà ở đó người đóng vai trò IT Business Analyst là một nhạc trưởng cung cấp các giải pháp đề xuất và tạo điều kiện thuận lợi. Chính sự độc đáo của vai trò này giúp một IT Business Analyst chuyên nghiệp đảm bảo dự án thành công. Các IT Business Analyst chuyên nghiệp thực hiện công việc truyền thông một cách thường xuyên đến các vai trò có lợi ích khác nhau trong dự án và luôn nhắc nhở tất cả các thành viên về lý do tại sao chúng ta cần hoàn thành các hạng mục của dự án. Xin chúc mừng tất cả các bạn, người đã trả lời một cách rõ ràng các câu hỏi ở trên cho tất cả các dự án. Bạn thật sự là một IT Business Analyst chuyên nghiệp.

 

 

Học Business Analysis - BA cùng Chuyên gia IMIC - Các "Case Study" trực quan và dễ hiểu.

Tại sao bạn nên trở thành 1 BA - Business Analyst vào năm 2022???
✅ Tổ chức International Institute of Business Analysis (IIBA) đưa ra những tiêu chuẩn hướng dẫn về Business Analysis trong (BABOK 3.0), định nghĩa BA là hoạt động tạo điều kiện thay đổi trong doanh nghiệp bằng cách xác định nhu cầu và đề xuất các giải pháp mang lại giá trị cho các bên liên quan. BA cho phép doanh nghiệp nêu rõ nhu cầu và lý do thay đổi cũng như thiết kế và mô tả các giải pháp có thể mang lại giá trị.
✅ BA được thực hiện dựa trên nhiều sáng kiến khác nhau trong một doanh nghiệp. Các sáng kiến có thể là chiến lược, chiến thuật hoặc hoạt động. BA có thể được thực hiện trong phạm vi của một dự án hoặc trong suốt quá trình phát triển và cải tiến liên tục của doanh nghiệp. Nó có thể được sử dụng để hiểu trạng thái hiện tại, xác định trạng thái tương lai và xác định các hoạt động cần thiết để chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái tương lai.
🎁 Một nhà Business Analyst có phải là một nghề nghiệp tốt?
✅ Câu trả lời đơn giản là có - trở thành Business Analyst là một lựa chọn nghề nghiệp tốt và tạo cơ hội cho việc học hỏi suốt đời và giải quyết các thách thức để đưa ra giải pháp cho các vấn đề trong công việc của một BA. 
✅ Bạn có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau để áp dụng các kỹ năng của mình. Quan trọng nhất là nghề đang tiếp tục phát triển và phát triển chuyên nghiệp theo kịp với những thay đổi của công nghệ. 
✅ Nếu hôm nay, bạn tiến hành tìm kiếm trên bất kỳ trang web việc làm, bảng việc làm hoặc các trang mạng như LinkedIn, bạn sẽ thấy nhiều danh sách việc làm cho vai trò nhà Business Analyst.
🎁 Một BA có yêu cầu phải biết coding không?
✅ Câu trả lời là không. Các nhà BA làm việc cùng với các chuyên gia công nghệ và quy trình phát triển dự án. Nhưng họ không tham gia vào việc viết mã/lập trình, đó là công việc của các lập trình viên.
🎁 Vai trò và trách nhiệm của một nhà Business Analyst IT là gì?
✅  Thu thập và phân tích thông tin.
✅  Hình thành và kiểm tra các giả thuyết.
✅  Phát triển và truyền đạt các khuyến nghị.
✅  Thực hiện các khuyến nghị bằng cách cộng tác với khách hàng.
✅  Trình bày kết quả cho quản lý khách hàng.
✅  Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan bên ngoài của một tổ chức.
✅  Hiểu và điều tra phản hồi về các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp.
✅  Xác định các quy trình và công nghệ cần thiết để thực hiện các khuyến nghị.
✅ Nhận các đề xuất từ ​​quản lý cấp cao về các phương pháp tốt nhất để giới thiệu các khuyến nghị cho doanh nghiệp.
✅ Sử dụng thực hành mô hình hóa dữ liệu để phân tích các thủ tục nghiệp vụ.
✅ Đề xuất khung cho các cải tiến chiến lược và các hoạt động.
✅ Cân nhắc những lợi thế và rủi ro tiềm ẩn của các đề xuất được đưa ra.
✅ Xác định các cơ hội cải tiến trong các hoạt động và quy trình nghiệp vụ. sửa đổi hệ thống kinh doanh và thiết kế các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu.
🎁 Làm thế nào để trở thành một Business Analyst tốt?
✅ Có được các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để bắt đầu sự nghiệp của bạn với tư cách là một business analyst, hoặc có sự am hiểu về CNTT/CNPM. Nỗ lực là người giao tiếp và phân tích dữ liệu tốt.
✅ Nhận một công việc ở cấp độ đầu vào - Ban đầu, bạn có thể đảm nhận một vị trí cấp độ đầu vào (developer hoặc quality assurance) bao gồm thu thập, phân tích, giao tiếp, lập tài liệu dự án và kiểm tra dữ liệu người dùng.
✅ Tiến lên các cấp bậc cao hơn - Khi bạn đã phát triển sự quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể, bạn có thể tiến lên các vị trí quản lý 
cao hơn. Sau khi tích lũy kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể, bạn có thể trở thành một chuyên gia về chủ đề (SME) sẽ giúp bạn chọn bước tiếp theo trong quá trình phát triển nghề nghiệp business analyst của mình. 
✅ Với nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể đảm nhận các dự án lớn hơn (hoặc phức tạp hơn) có thể cho phép bạn đảm nhận các vai trò 
công việc như:
✅ Chuyên viên phân tích kinh doanh CNTT (IT Business Analyst).
✅ Chuyên viên phân tích kinh doanh cấp cao (hoặc trưởng nhóm - Senior Business Analyst).
✅ Giám đốc sản xuất (Product Manager).
🎁 Lời cam kết của khóa đào tạo nhân sự về Business Analyst?
✅  Đây là khóa đào tạo đầy đủ và chi tiết nhất về Business Analyst từ trước đến nay. Bạn được học cùng Chuyên gia có hơn 12+ năm Kinh nghiệm trong nghề, được học theo Chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế của IIBA/BABOK 3.0.
✅  Các bài thực hành trong khóa đào tạo là các "Case Study" rất thực tế mà Chuyên gia IMIC đã dành nhiều tâm huyết biên soạn và đã đưa vào khóa đào tạo cho chính các Học viên của mình.
✅  Tất cả các phần trong khóa đào tạo được diễn đạt một cách trực quan nhất, dễ hiểu nhất và học được nhiều kỹ năng khi làm việc team work với sự tận tình chỉ dạy của Chuyên gia.
⚠️ Đặc biệt! Cam kết hỗ trợ giới thiệu nhân sự sau Tốt nghiệp sang một số Doanh nghiệp là đối tác Tuyển dụng nhân sự của IMIC tại Hà Nội | Hồ Chí Minh (với điều kiện bạn cần nghiêm túc với việc học & nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt nhất).

 
Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục