Lộ trình để trở thành 1 Web Developer trong năm 2017

Cập nhật ngày: 25/01/2022 - Đã có 1635 lượt xem bài viết này!
Lộ trình để trở thành 1 Web Developer trong năm 2017
Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, tôi có lang thang trên mạng để tìm hiểu thêm một chút về back end và tình cờ tìm được bài viết này. Đây là những infographic được viết bởi một người dùng Github có tên là Kamranahmedse. Chúng mô tả lại lộ trình chi tiết để trở thành một Web Developer với những công nghệ hiện tại trong năm 2017.

Lộ trình để trở thành 1 Web Developer trong năm 2017

Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, tôi có lang thang trên mạng để tìm hiểu thêm một chút về back end và tình cờ tìm được bài viết này. Đây là những infographic được viết bởi một người dùng Github có tên là Kamranahmedse. Chúng mô tả lại lộ trình chi tiết để trở thành một Web Developer với những công nghệ hiện tại trong năm 2017.  
Đối với một lập trình viên  front-end:


Và cho một lập trình viên back-end:


Và lộ trình cho một lập trình viên Dev Ops :

Hy vọng rằng 3 infographics trên sẽ giúp bạn có được một cái nhìn tổng quan về mảng lập trình Web, qua đó sẽ chọn được lộ trình chính xác cho mình.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự