Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên máy chủ Offline tại Doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 30/11/2021 - Đã có 3729 lượt xem bài viết này!
Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên máy chủ Offline tại Doanh nghiệp
Gitlab là một công cụ để quản lý source code rất nổi tiếng hiện nay. Nó cho phép chúng ta tạo và quản lý các Git source repository tương tự nhu trên Github, tuy nhiên nó cho phép chúng ta tạo không giới hạn các private repository và nhiều chức năng thú vị khác như: code reviews, issue tracking, activity feeds, wikis, ...

Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên máy chủ Offline tại Doanh nghiệp

Gitlab là một công cụ để quản lý source code rất nổi tiếng hiện nay. Nó cho phép chúng ta tạo và quản lý các Git source repository tương tự nhu trên Github, tuy nhiên nó cho phép chúng ta tạo không giới hạn các private repository và nhiều chức năng thú vị khác như: code reviews, issue tracking, activity feeds, wikis, ...

Chúng ta có thể sử dụng gitlab bằng cách truy cập trang https://gitlab.com hoặc cài gitlab lên 1 server riêng. Có 2 cách để cài gitlab lên private server đó là: Cài từ source git và cài theo Omnibus package. Cài theo cách thứ 2 thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều, chúng ta chỉ cần vào mục download, sau đó chọn server cần cài đặt và làm theo các bước hướng dẫn bên dưới.
 

Install Gitlab debian 8

Ví dụ cài Gitlab lên server Debian 8

Tóm tắt các lệnh cài đặt trên server Debian 8 

$ sudo apt-get install curl openssh-server ca-certificates postfix
$ curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh | sudo bash
$ sudo apt-get install gitlab-ce
$ sudo gitlab-ctl reconfigure

Sau khi cài đặt xong chúng ta có thể dùng gitlab-ctl để quản lý service: 
# Kiểm tra trạng thái
$ sudo gitlab-ctl status

# Bật gitlab
$ sudo gitlab-ctl start

# Tắt gitlab
$ sudo gitlab-ctl stop

# Khởi động lại gitlab
$ sudo gitlab-ctl restart

Chú ý

- Gitlab Omnibus bao gồm nhiều gói package bên trong như: Nginx, Postgresql, Redis, Sidekiq, Unicorn, .. nên dung lượng khá nặng

- Nếu trên server đang sử dụng Nginx làm web server thì có thể bị trùng cổng. Chúng ta có thể disable gói Nginx trong Gitlab Omnibus đi để dùng Nginx có sẵn:

  +  Bật file /etc/gitlab/gitlab.rb và sửa các cấu hình sau: 
 

nginx['enable'] = false
web_server['external_users'] = ['www-data']

  +  Cập nhật lại cấu hình của Gitlab 

$ gitlab-ctl reconfigure

BTV.Trần Thị Thu Huyền
Phòng Truyền Thông IMIC Technology Việt Nam
Hotline: 0916 878 224

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự