14 điều mà mọi developer cần nhớ!

Cập nhật ngày: 03/10/2023 - Đã có 994 lượt xem bài viết này!
14 điều mà mọi developer cần nhớ!
14 điều mà mọi developer cần nhớ!

14 điều mà mọi developer cần nhớ!

1. Kẻ thù lớn nhất của developer là tester2. Ngu dốt lớn nhất của developer là viết chương trình "Hello world" bị lỗi


3. Thất bại lớn nhất của developer là được thăng chức quản lý

4. Bi ai lớn nhất của developer là PC bị hỏng

5. Sai lầm lớn nhất của developer là tin rằng chương trình của mình không có lỗi

6. Tội lỗi lớn nhất của developer là lập trình phần mềm quản lý tài chính cho vợ

7. Đáng thương lớn nhất của developer là lấy phải tester

8. Đáng khâm phục nhất trong đời developer là tự nhận phần mềm mình có lỗi

9. Phá sản lớn nhất của developer là bán mất cái PC duy nhất

10. Tài sản lớn nhất của developer là Google

11. Món nợ lớn nhất của developer là deadline


12. Lễ vật lớn nhất của developer là Laptop

13. Khiếm khuyết lớn nhất của developer là không biết unit test​​​​​​​


14. An ủi lớn nhất của developer là chương trình làm xong không bị lỗi biên dịch

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục