Cập nhật mới nhất

Khóa đào tạo nhân sự SQL Databases - 2021

Lớp đào tạo trực tiếp

SQL Databases là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Nó chủ yếu được thiết kế và phát triển để cạnh tranh với cơ sở dữ liệu MySQL và Oracle. SQL databases hỗ trợ ANSI SQL, là ngôn ngữ T-SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) tiêu chuẩn. Tuy nhiên, SQL Databases đi kèm với việc triển khai ngôn ngữ SQL riêng của nó, T-SQL (Transact-SQL). T-SQL là một Ngôn ngữ độc quyền của Microsoft được gọi là Transact-SQL. Nó cung cấp thêm các khả năng khai báo biến, xử lý ngoại lệ, thủ tục được lưu trữ,v.v.

Tại sao bạn nên tham gia khóa Khóa đào tạo nhân sự SQL Databases - 2021?

Học SQL không chỉ có thể nâng cao kỹ năng của bạn mà còn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các ứng dụng bạn làm việc hàng ngày.
Ngày nay, ngay cả những công ty quy mô nhỏ nhất cũng lưu trữ và sử dụng một lượng lớn dữ liệu. Khả năng khai thác dữ liệu đó một cách hiệu quả và trình bày nó ở định dạng dễ sử dụng là không thể thiếu.
Bạn sẽ không chỉ xử lý dữ liệu công ty trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mà còn mọi thứ từ lưu trữ đám mây đến tài khoản mạng xã hội cho đến các ứng dụng thương mại điện tử.

Lịch khai giảng các khóa đào tạo nhân sự - tháng 9 năm 2021

03/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
07/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
21/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
30/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
23/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
14/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
18/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
26/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
16/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
17/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
15/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
09/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
04/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
01/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)

Địa điểm và thời lượng đào tạo:

Tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (40 giờ).
ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

Hỗ trợ đăng ký tham gia: 0243 7557 333 | 028 2253 2345

Khóa đào tạo nhân sự SQL Databases - 2021

Xem chương trình học
Ẩn chương trình giảng dạy

Tại sao nên chọn IMIC Technology để khởi nghiệp?