Sự khác biệt giữa Asp.Net VS Asp.Net Core? Bạn có nên học?

Bạn có biết sự khác biệt giữa Asp.Net VS Asp.Net Core? Bạn có nên học?ASP.NET    
-  Xây dựng Asp.Net cho Windows    
-  Asp.Net có hiệu suất tốt    
-  Nó chạy trên .Net Framework hoặc thường được gọi là .Net Framework đầy đủ    
-  Asp.Net hỗ trợ WebForm, Asp.Net MVC và Asp.Net WebAPI.    
-  Asp.Net đã sử dụng IIS duy nhất phụ thuộc vào System.web.dll.    
-  Hỗ trợ C #, VB và nhiều ngôn ngữ khác và cũng hỗ trợ WCF, WPF và WF    
-  Ứng dụng Asp.Net MVC đã thêm Web.config, Global.asax, Khởi động ứng dụng.    
-  Hỗ trợ container không tốt hơn ứng dụng ASP.Net Core.    
-  Tất cả các phiên bản chính được hỗ trợ    
-  Chúng ta cần biên dịch lại sau khi thay đổi mã.

ASP.NET CORE
-  Asp.Net Core Build cho Windows, Mac và Linux
-  Lõi ASP.Net có hiệu năng cao hơn so với ASP.Net 4x.
-  Nó chạy trên .Net Core và Full .Net Framework.
-  Asp.Net Core không hỗ trợ WebForm. Nó hỗ trợ các trang web MVC, API Web và Asp.Net ban đầu được thêm vào .Net Core 2.0.
-  Asp.Net Core không phụ thuộc System.web.dll và IIS.
-  Chỉ hỗ trợ ngôn ngữ C #, F #. Hỗ trợ VB để thêm một thời gian ngắn và không hỗ trợ WCF, WPF và WF nhưng hỗ trợ cho các thư viện máy khách WCF có sẵn.
-  Core không hỗ trợ các tệp Web.config và Global.asax. Nó đang hỗ trợ appsinstall.json.
-  Container hỗ trợ phù hợp nhất cho việc triển khai như Docker.
-  Hỗ trợ Core từ Visual Studio 2015 cập nhật 3 và phiên bản hiện tại VS 2017.
-  Làm mới trình duyệt lõi sẽ biên dịch và thực thi mã không cần biên dịch lại.    

Share:

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA IMIC TECHNOLOGY

IMIC Technology

IMIC Technology tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai các Chương trình Đào tạo chuyên môn dự án cho Học viên ngành CNTT/CNPM. Cũng là một trong những doanh nghiệp đạt được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực này. Góp phần phát triển mạnh ngành CNTT/CNPM tại nước ta hiện nay.