Node.js là gì?

Node.js có thể được định nghĩa là khung JavaScript động, đa nền tảng và mã nguồn mở hoặc môi trường thời gian chạy được xây dựng trên công cụ Google Chrome JavaScript V8. Node.js, được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009, ban đầu được triển khai như một ngôn ngữ kịch bản phía máy khách. Ngày nay, nó được sử dụng để thực thi mã JavaScript và các tập lệnh chạy phía máy chủ để tạo các trang web động. Phiên bản mới nhất của Node.js là 10.10.0.Các tính năng và lợi ích của Node.js
Hầu hết các nhà phát triển web triển khai Node.js do các tính năng tuyệt vời và mạnh mẽ của nó. Một số tính năng của Node.js là:
•    Thực thi mã nhanh hơn
•    Khả năng mở rộng cao
•    API không chặn
•    Không đệm
Với các tính năng tuyệt vời như vậy, Node.js được sử dụng rộng rãi để tạo các ứng dụng mạng và phía máy chủ. Sau đây là các lĩnh vực chính mà Node.js được sử dụng rộng rãi:
•    Ứng dụng giới hạn I / O
•    Ứng dụng truyền dữ liệu
•    Các ứng dụng thời gian thực sử dụng nhiều dữ liệu (DIRT)
•    Các ứng dụng dựa trên API JSON
•    Ứng dụng một trang
Có nhiều công ty hiện đang sử dụng Node.js như eBay, General Electric, GoDaddy, Microsoft, PayPal, Uber, Wikipins, Yahoo!, IBM, Groupon, LinkedIn, Netflix và nhiều công ty khác.

 

Share:

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA IMIC TECHNOLOGY

IMIC Technology

IMIC Technology tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai các Chương trình Đào tạo chuyên môn dự án cho Học viên ngành CNTT/CNPM. Cũng là một trong những doanh nghiệp đạt được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực này. Góp phần phát triển mạnh ngành CNTT/CNPM tại nước ta hiện nay.